Månadsarkiv juli 2018

Flytt av premiering Lojsta 30juli

Pga av torkan och den stora brandrisken har det beslutats av sambetesföreningen att byta premieringsplats från Lojsta hed till Gropen, Stånga för russpremieringen nu på måndag 30 juli. Hästägare kontaktas för att framföra denna information.
Läs mer...

Hästlovet

Hästlovet är hästnäringens egna version av det klassiska höstlovet. Bjud in nyfikna till din anläggning och få fler att upptäcka det fantastiska med hästen. Mer information hittar du här: Länk
Läs mer...