Anmäl till hingstpremiering

Sista anmälningsdag för avelsvärderingarna för hingstar i Axevalla och på Wången är i morgon 7/3. Internetanmälan är öppen till midnatt mot 8/3. Anmälan på pappersblankett ska vara poststämplad senast 7/3.

Sista anmälningsdag för Luelå är 14/3. 

Anmälningsavgiften ska inbetalas snarast till bg 5472-6930, ange referensnumret eller hästens namn och visningsplats.