Betäckningsrapportering

En hingst som är frisk och sund får användas i allmän avel då avelsvärderingstvånget är borttaget sedan 2005. Hingstägaren ska rapportera samtliga genomförda betäckningar till avelsorganisationen. Detta gäller även hingstar som inte är avelsvärderade eller som enbart betäckt hingsthållarens egna ston. Betäckningen ska rapporteras även om stoet inte verkar vara dräktig.

Hur rapporterar man?

Det finns två olika alternativ för hur du rapporterar de genomförda betäckningarna.

Elektronisk rapportering
Du rapporterar via webben i webbsprångrulla: Länk Du måste skapa ett konto där vi sedan lägger upp det antal elektroniska rapporter som du köpt till din hingst. Du använder en rapport per betäckt sto och betäckningssäsong.

Stoet finns inte i Blå Basen
Om stoet du ska rapportera in som betäckt inte finns i Blå Basen så kontaktar du din registrator eller SH:s kansli så att stoet kan läggas in i databasen. Bifoga en länk till svensk officiell databas om stoet är registrerad i Sverige, eller passkopior. När stoet är inmatat i Blå Basen så kan du göra klart betäckningsrapporteringen för det stoet.
Tänk på att vara ute i god tid innan 30/9 så att du hinner rapportera färdigt innan webbsprångrulla stänger för säsongen vid midnatt mellan 30/9 och 1/10.

Instruktioner för elektronisk rapportering
Instruktioner för webbsprångrulla finner du här: Länk (pdf) 

Pappersblanketter
Du köper ett block med 10 tryckta rapporter till hingsten. Du använder en rapport per betäckt sto och betäckningssäsong. Du måste fylla i och skicka dessa per post till oss eller till din avelsorganisation, beroende på vilken ras hingsten tillhör.

Hur beställer man rapporter?

Både elektroniska rapporter och tryckta blanketter köps med fördel via webbshoppen: Länk. Glöm inte ange vilken hingst det gäller i rutan för anteckningar om din order i kassasteget.

I annat fall sätts betalning in på vårt bankgiro 5472-6930. Vid betalning till bankgirot märk betalningen med hingstens namn, registreringsnummer eller stamboksnummer och leveransadress. Om du önskar elektroniska rapporter anges den mejladress som du har till kontot i webbsprångrulla. Om uppgifterna inte får plats skicka ett mejl till oss med förtydligande.

Priser

Elektroniska rapporter: styckpris 132 kr.

Tryckt pappersblock: 1321 kr/block om 10 st rapporter. Tryckta rapporter säljs inte styckvis.

Vad krävs av hingsten?

För att betäckningsrapporter ska kunna köpas krävs följande:

  • Hingstens DNA-profil ska vara fastställd. För vissa raser har detta skett i samband med passutfärdandet. I annat fall skickas ett hårprov från hingsten till t.ex. SLU och en kopia på resultatet skickas till oss.
  • Om hingsten inte finns i Blå Basen ska kopia på hingstens pass skickas till SH. Passkopian ska visa uppgifter om hingstens namn och registreringsnummer/UELN. Tänk på att hingst som stadigvarande uppehålls i Sverige ska vara tilläggsregistrerad här enligt EU-lagstiftning.
  • Att hingsten ej nedärver defekt (vissa undantag förekommer, se lagstiftning hos Jordbruksverket)

CEM - smittsam livmoderinflammation

Följande raser har även krav på negativt CEM-test (kan komma att ändras, uppdaterad 2021-09-23) för importerad hingst. Observera att testet ska vara taget i Sverige:

- New Forest - Fjordhäst - Nordsvensk brukshäst - Dartmoor - Kaspisk häst - Kigermustang - Rysk basjkir - Shagya-arab - American Curly - Shire - Clydesdale - Haflinger - Amerikansk miniatyrhäst - Exmoor - Arabiskt fullblod - Lipizzaner - Angloarabiskt fullblod - Fellponny - Konik Polski

Rapportera betäckningarna i tid

Betäckningar som redovisas till SH ska vara skickade senast 30 september under betäckningsåret (poststämpel gäller). Rapportering poststämplad senare än 30 september men innan 31/12 accepteras mot förseningsavgift. Förseningsavgiften faktureras hingsthållaren. Betäckningsrapportering som inkommer efter betäckningsåret accepteras inte, och kan då inte användas som underlag för registrering av avkomman.

Observera att andra avelsorganisationer kan ha annat datum för sista rapportering!

Stoavgifterna är avskaffade hos oss vilket innebär att den enda kostnad SH tar ut av hingstägaren är den för betäckningsrapporterna. Eventuella betäcknings- och hingstlicenser administreras av aktuell rasförening eller avelsorganisation. SH utfärdar inga sådana licenser.

Oanvända betäckningsrapporter

Flytt av oanvända rapporter
För hingst som är såld, kastrerad, exporterad eller avliden kan oanvända rapporter tryckta på papper (serie L) flyttas till annan hingst under säsongen 2024. Begäran om flytt av rapporter ska ske till SH:s kansli skriftligt, företrädesvis via mejl, och innehålla vilken hingst som har rapporterna nu, till vem de ska flyttas och vilka rapporter som avses. Den hingst som rapporterna ska flyttas till måste uppfylla kraven för att få ut betäckningsrapporter.

Makulering och återbetalning av oanvända rapporter
För makulering och återbetalning av tryckta betäckningsrapporter (Serie L) används denna blankett: Länk (pdf) Inlösen 100 kr inkl. moms per oanvänd rapport. De oanvända rapporterna ska bifogas blanketten. Makulering sker endast då hingsten är död, exporterad eller kastrerad. 

Betäckningsrapporter i serie K och tidigare kan inte längre lösas in.
Elektroniska rapporter i serie W flyttas, återköps eller återlöses inte.

Hingsthållare har från 2019-05-01 två år på sig att återlösa oanvända rapporter om hingsten är död, kastrerad eller exporterad.

Vänligen observera att denna information endast gäller de raser där SH är avelsorganisation eller där avtal har tecknats med SH om betäckningsrapportering.

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram