Information till stoägare

Här finner du viktig information till dig som har ett sto verksam i avel.

Rapportera resultat av betäckning

Som stoägare är du enligt lag skyldig att rapportera in resultatet av betäckning. Rapporteringen ska ske både till hingsthållaren och till avelsorganisationen. Rapporteringen till avelsorganisationen kan ske genom att man skickar in talongen “Resultat av betäckning” som du ska ha fått från hingsthållaren. Glöm inte din underskrift!

De uppgifter du behöver ha tillgång till vid elektronisk rapportering är betäckningsrapportens serie och nummer t.ex. L12345 samt lösen för webbrapport. Bägge dessa uppgifter står på talongen “Resultat av betäckning” som du får från hingsthållaren. Om du tappat bort nedanstående talong kan du använda denna blankett: Länk (pdf)

Om du rapporterat resultatet elektroniskt ska du inte skicka in papperstalongen. 

Det är viktigt att alla resultat rapporteras, även sådana där inget levande föl har fötts, för att statistik gällande fertiliteten inom rasen och för individer ska kunna beräknas.