Information till stoägare

Här finner du viktig information för dig som har ett sto verksam i avel.

Rapportera resultat av betäckning

Som stoägare ska du rapportera resultatet av betäckningen. Rapporteringen ska ske till hingsthållaren och till avelsorganisationen. Det är viktigt att alla resultat rapporteras, även om inget levande föl har fötts, för att statistik gällande fertiliteten inom rasen och för individer ska kunna beräknas.

Rapportering till hingsthållaren

Börja med att meddela till hingsthållaren så att denne kan skicka “Resultat av betäckning” till dig, om du inte fick denna när du hämtade stoet. På blanketten/talongen “Resultat av betäckning” finns de uppgifter du behöver för att kunna rapportera till avelsorganisationen. Rapporteringen till hingsthållaren kan ske muntligt eller skriftligt. När du meddelat hingsthållaren att ett föl fötts ska denne skicka registreringsunderlaget till dig. 

Rapportering till avelsorganisationen

Blanketten du får om betäckningen är rapporterad via webben.

Du rapporterar enklast till avelsorganisationen via webben. De uppgifter du behöver ha tillgång till vid elektronisk rapportering är betäckningsrapportens serie och nummer t.ex. L12345 samt lösenordet för webbrapport. Bägge dessa uppgifter finns på talongen eller blanketten “Resultat av betäckning” som du får från hingsthållaren. 

Talongen som du får om betäckningen rapporterats via papper.

Rapporteringen till avelsorganisationen kan även ske genom att man skickar in “Resultat av betäckning” per post. Glöm inte din underskrift! Om du tappat bort blanketten “Resultat av betäckning” ber du hingstägaren skicka en ny till dig. Om det är den lilla papperstalongen “Resultat av betäckning” som kommit bort använder du denna blankett istället: Länk (pdf)

Om du rapporterat resultatet via webben ska du inte skicka in papperstalongen. 

Glöm inte att ansöka om pass till ditt föl! Ansökan ska vara inkommen till avelsorganisationen senaste 31/12 eller senast vid 6 månaders ålder om fölet är fött 1 juli eller senare. 

De handlingar som SH behöver få in kan du finna här på respektive ras/kategori: Länk. För raser som inte listas via länken ska du kontakta din avelsorganisation.

Olika typer av resultat av betäckning 

Gall = stoet blev aldrig dräktig
Resorberat= stoet har varit dräktig, men något föl har inte fötts
Kastat=stoet har varit dräktigt men du har hittat ett dött foster, eller tecken på att stoet fött ut ett dött foster/föl
Dödfödd=stoet har gått tiden ut och fött fram ett föl som är dött eller som dött i samband med fölningen
Död före 9 dygn=stoet har fött ett levande föl men som inte överlevt till dygn 10
Död efter 9 dygn=fölet avlider efter 9:e dygnet
Stoet död=stoet har avlidit innan fölning eller i samband med fölningen utan att man får ut fölet levande