Plan och riktlinjer

Här finner du de Plan och riktlinjer som är godkända av Jordbruksverket för de raser där SH är avelsorganisation eller för ett register.

Plan och riktlinjer för hästar med okänd härstamning, korsningshästar och övriga hästdjur t.ex. åsna: Länk (pdf)

Plan och riktlinjer för stamboksförda hästar: Länk (pdf)