Reglementen

2019 års reglementen publiceras när dessa godkänts av Jordbruksverket som en del i de avelsprogram som bedrivs av oss. 

Hingstreglemente 2018: Länk (pdf)

Storeglemente 2018: Länk (pdf)