Riksstamboksföring av hingst

Hingst som vid frivillig avelsvärdering har godkänts enligt rasvisa krav kan efter ansökan från ägaren flyttas från grundstambok till riksstambok om den tillhör någon av följande raser:

haflinger, dartmoor, shire, shagya-arab, rysk basjkir, kaspisk häst, irish cob och clydesdale.

Använd denna blankett för din ansökan: Länk (pdf)

Avgifter

Nedanstående avgift ska betalas till SHs bankgiro 5472-6930 innan byte av stamboksklass kan ske. Märk din betalning med hingstens namn och registreringsnummer. I de fall ingen avgift är specificerad är byte av stamboksklass kostnadsfri.

Dartmooorponny: 3000 kr
Kaspisk häst: 100 kr
Irish Cob: 500 kr
Shagya-arab: 500 kr