Riksstamboksföring av sto

För ston av följande raser kan du ansöka om riksstamboksföring om stoet vid avelsvärdering (“sommarpremiering”) tilldelats en avelsvärdeklass:

  • haflinger
  • irish cob
  • shagya-arab
  • rysk basjkir

Ston tillhörande raserna haflinger, shagya-arab och irish cob tilldelas särskilda riksstamboksnummer medan ston av rasen rysk basjkir enbart noteras som införda i riksstamboken.

Från 2019 måste ett sto visas på en avelsvärdering (“sommarpremiering”) för att kunna tilldelas avelsvärdeklass. 

Följande blankett skickas in för att ansöka om riksstamboksföring: Länk (pdf)

Avgifter

För ston av nedanstående raser ska avgift betalas innan riksstamboksföring kan ske. Tillhör ditt sto en ras som inte är listad nedan är riksstamboksförningen kostnadsfri. Listan kan komma att uppdateras (2017-01-23).

Haflinger: 350 kr
Irish cob: 500 kr
Shagya-arab: 500 kr

Avgiften betalas till vårt bankgiro 5472-6930. Märk betalningen med hästens namn och registreringsnummer.