Riksstamboksföring och avelsvärdering av sto

För ston av följande raser kan du ansöka om riksstamboksföring om stoet avelsvärderats och tilldelats en avelsvärdeklass:

  • amerikansk miniatyrhäst
  • haflinger
  • irish cob
  • kaspisk häst
  • shagya-arab
  • rysk basjkir

Ston tillhörande raserna amerikansk miniatyrhäst, haflinger, shagya-arab och irish cob tilldelas särskilda riksstamboksnummer medan ston av raserna kaspisk häst och rysk basjkir enbart noteras som införda i riksstamboken.

Följande blankett skickas in för att ansöka om riksstamboksföring: Länk (pdf)

Avgifter

För ston av nedanstående raser ska avgift betalas innan riksstamboksföring kan ske. Tillhör ditt sto en ras som kan riksstamboksföras men som inte är listad nedan är riksstamboksföringen kostnadsfri. Listan är uppdaterad 2020-01-29.

Amerikansk miniatyrhäst: 350 kr
Haflinger: 350 kr
Irish cob: 500 kr
Kaspisk häst: 350 kr
Rysk basjkir: 500 kr
Shagya-arab: 500 kr

Avgiften betalas till vårt bankgiro 5472-6930. Märk betalningen med hästens namn och registreringsnummer.

Avelsvärdering av ston

SH:s styrelse sammanträdde per telefon 2019-06-17 och kom fram till följande gällande avelsvärdering av ston (dvs. tilldelning av avelsvärdebokstäver) för de raser där SH är avelsorganisation:

Avelsvärdering

2019 blir ett övergångsår när det gäller avelsvärdering av ston. Detta innebär att möjligheten att ansöka om avelsvärdering via SH:s kansli kvarstår fram till 2019-12-31 för de raser där SH är avelsorganisation.

Ansökan sker med fördel i samband med ansökan om riksstamboksnummer. Följande blankett ska skickas in: Länk (pdf).

Från 2020 kan avelsvärdering endast ske på en sommarpremieringsplats enligt tidigare styrelsebeslut.

Ordlista

Utställning – en tävling i exteriör där dagsskick, puts och uppvisning kan påverka resultatet. Exteriörbedömning sker utifrån rasstandarden. Utställningar anordnas oftast av rasföreningar och häst/ponnyavelsföreningar.

Avelsvärdering – en bedömning av hästens avelsvärde utifrån exteriör, härstamning, brukbarhet och avkommor om sådana finns. Bedömningen görs mot rasstandard och fastställt reglemente. En avelsvärdering för ston kallas sommarpremiering. Dessa sker på ett 30-tal platser runt om i landet under juli till september.

Avelsvärderingsgrundande arrangemang – en utställning med en domare behörig för rasen och vars resultat kan tillgodoräknas som en merit vid en avelsvärdering.

Riksstambokföring – i förekommande fall en del i stamboken där häst som uppfyllt minimikrav vid en avelsvärdering förs in för att tydliggöra att den är avelsvärderad. Vanligen tilldelas ett riksstamboksnummer som anges efter hästens namn.