Riksstamboksföring av sto

För ston av följande raser kan du ansöka om riksstamboksföring när stoet efter frivillig avelsvärdering uppfyller rasvisa krav: haflinger, irish cob, shagya-arab, rysk basjkir.

Ston tillhörande raserna haflinger, shagya-arab och irish cob tilldelas särskilda riksstamboksnummer medan ston av rasen rysk basjkir enbart noteras som införda i riksstamboken.

I de fall ett sto inte är visad på avelsvärdering (“sommarpremiering”) eller andra meriterande arrangemang och där uppnått rasvisa krav måste först en avelsvärdering genomföras. Detta kan du ansöka om samtidigt som riksstamboksföringen. Mer information om avelsvärdering av sto kan du finna här: Länk

Följande blankett skickas in för att ansöka om riksstamboksföring: Länk (pdf)

Avgifter

För ston av nedanstående raser ska avgift betalas innan riksstamboksföring kan ske. Tillhör ditt sto en ras som inte är listad nedan är riksstamboksförningen kostnadsfri. Listan kan komma att uppdateras (2017-01-23).

Haflinger: 350 kr
Irish cob: 500 kr
Shagya-arab: 500 kr

Avgiften betalas till vårt bankgiro 5472-6930. Märk betalningen med hästens namn och registreringsnummer.