Länskommittélista

I länskommittén ingår ledamöter från de rasföreningar som tecknat avtal om sommarpremieringar. Kommittéernas uppgift är bland annat att inkomma med förslag om plats, datum och premieringsförrättare till de olika premieringstillfällena i sitt geografiska område.

Här finner du en lista på ledamöter sorterade på län (uppdaterad 2018-10-24): Länk (pdf)

Avelsorganisationer/rasföreningar som inkommit med uppdateringar för 2019:

Föreningen Nordsvenska Hästen

Svenska Russavelsföreningen

Svenska Fjordhästföreningen

Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen