Länskommittélista

I länskommittén ingår ledamöter från de rasföreningar som tecknat avtal om sommarpremieringar. Kommittéernas uppgift är bland annat att inkomma med förslag om plats, datum och premieringsförrättare till de olika premieringstillfällena i sitt geografiska område.

Här finner du en lista på ledamöter sorterade på län (uppdaterad 2017-09-05): Länk (pdf)

Avelsorganisationer/rasföreningar som inkommit med uppdateringar för 2017/2018:

Svenska Haflingerföreningen

Föreningen Nordsvenska Hästen

Svenska Russavelsföreningen