Propositioner och anmälan

Datum och platser

Här finner du datum och platser för 2018 års sommarpremieringar (Uppdaterad 2018-04-03): Länk (pdf)
Västra Götaland & Hallands län: Premieringarna som skulle ha ägt rum på Uddetorp Naturbruksgymn. blir istället på Vara Ridskola. Den sista premieringen på Vara Ridskola (29/9) flyttas till 30/9.
Observera att sommarpremieringar även arrangeras av andra organisationer. Markerat med färg i filen för datum och platser.

 

Propositioner

Propositioner publiceras och anmälan öppnar i början av Maj.

Tänk på att noggrant läsa igenom propositionen innan du anmäler din häst! Där framgår det vilken klass din häst ska anmälas i, sista betaldag och vem som är domare.

 

Anmälan

Hur anmäler jag min häst?: Länk (pdf)

Internetanmälan
Anmälan sker med fördel via internet: Länk

För varje häst som du anmäler genereras ett referensnummer i sista steget. Skriv upp det numret och ange det vid betalning av anmälningsavgiften. Tänk på att din anmälan inte är godkänd för än anmälningsavgiften inkommit. Sista betalningsdag framgår av propositionen.

Anmälan via post
Anmälningsblankett: Länk (pdf)

Ange hästens namn, registreringsnummer och visningsplats vid betalning av anmälningsavgiften.

Tänk på att din anmälan inte är godkänd för än anmälningsavgiften inkommit. Sista betalningsdag framgår av propositionen.

 

Övriga arrangörer

Arrangör

Hemsida

Proposition

     
Hushållningssällskapet Värmland Hemsida Proposition
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten Hemsida Proposition
Norra Älvsborgs Hästavelsförening Hemsida Proposition

 

På premieringsplatsen

När du anländer till premieringsplatsen ska du anmäla dig i sekretariatet och där underteckna hästägarförsäkran innan du lastar ur din häst. Genom att underteckna hästägarförsäkran intygar du bland annat att hästen är väl hanterad och förberedd på sin uppgift samt att den under de tre senaste veckorna ej visat tecken som kan tyda på smittsam sjukdom eller har vistats i ett stall där smittsam sjukdom förekommit.

Det finns inga vaccinationskrav för att din häst ska få deltaga.

Föl ska visas i grimma, 1-åriga ston och valacker får visas i grimma, övriga hästar ska visas i ett väl anpassat träns med bett. Hingstar ska visas i träns med bett och kindkedja (rasvisa bestämmelser kan förekomma). Det är tillåtet för visaren att ha med sig spö under visningen. Du kan ta hjälp av en så kallad piskförare som går/springer snett bakom hästen för att hjälpa dig driva hästen så att den bättre visar sina gångarter. Hingstar ska visas av person som är 16 år eller äldre.