Propositioner och anmälan

Datum och platser

Observera att sommarpremieringar även arrangeras av andra organisationer. Markerat med färg i filen för datum och platser.

Sommarpremieringar 2019 (uppdaterad 2019-02-07): Länk

 Information till hästägare: Kommer inom kort

Anmälan

Hur anmäler jag min häst?: Länk (pdf)

Propositioner

Propositionerna publiceras och anmälan öppnar i början av maj 2019.

Tänk på att noggrant läsa igenom propositionen innan du anmäler din häst!

Där framgår det, bland annat, vilken klass din häst ska anmälas i, sista anmälningsdag/betaldag och vem som är domare.

Internetanmälan

Anmälan sker med fördel via internet: Länk

För varje häst som du anmäler genereras ett referensnummer i sista steget. Skriv upp det numret och ange det vid betalning av anmälningsavgiften. Tänk på att din anmälan inte är godkänd för än anmälningsavgiften inkommit. Sista betalningsdag framgår av propositionen.

Anmälan via post

Anmälningsblankett: Länk

Ange hästens namn, registreringsnummer och visningsplats vid betalning av anmälningsavgiften.

Tänk på att din anmälan inte är godkänd för än anmälningsavgiften inkommit. Sista betalningsdag framgår av propositionen.

Övriga arrangörer

Arrangör

Hemsida

Proposition

     
Hushållningssällskapet (Plats: Arvika Travbana) Hemsida Proposition
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten Hemsida Proposition
Norra Älvsborgs Hästavelsförening Hemsida Proposition