Propositioner och anmälan

Datum och platser

Här finner du datum och platser för 2017 års sommarpremieringar: Länk (pdf)

Propositioner

Observera att sommarpremieringar även arrangeras av andra organisationer.
Tänk på att noggrant läsa igenom propositionen innan du anmäler din häst! Där framgår vilken klass din häst ska anmälas i, sista betaldag och vem som är domare.

Bollnäs & Rättvik: Länk (pdf)

Gotland: Länk (pdf)

Wången: Länk (pdf)

Österbybruk & Vattholma: Länk (pdf) Vattholma: Nytt datum 10/9.

Kvinnersta: Länk (pdf)

Vretaskolan: Länk (pdf)

Skåne: Länk (pdf)

Småland: Länk (pdf)

Ökna Naturbruksgymn: Länk (pdf)

 

Anmälan

Hur anmäler jag min häst?: Länk (pdf)

Internetanmälan
Med fördel anmäler du din häst via internet: Länk

Om du ska anmäla ett föl söker du upp hästen via dess betäckningsrapportnummer. Observera att betäckningsrapportnummer skrivs i en följd, utan mellanslag  och eventuella inledande nollor, t.ex. L1234 eller L45.

Om vi behöver kontakta dig gör vi det i första hand via mejl. Om du inte har en mejladress, skriv “EJ”, glöm då inte att ange ditt telefonnummer.

För varje häst som du anmäler genereras ett referensnummer i sista steget. Skriv upp det numret och ange det vid betalning av anmälningsavgiften. Tänk på att din anmälan inte är godkänd förrän anmälningsavgiften inkommit. Sista betalningsdag framgår av propositionen.

Pappersanmälan
För dig som vill skicka in anmälningsblankett via post finns den här: Länk (pdf)

Ange hästens namn, registreringsnummer och visningsplats vid betalning av anmälningsavgiften.

Tänk på att din anmälan inte är godkänd förrän anmälningsavgiften inkommit. Sista betalningsdag framgår av propositionen.

Övriga arrangörer

Arrangör

Hemsida

Proposition

Hushållningssällskapet i Skaraborg: Västergötland

Hemsida Proposition
Hushållningssällskapet i Värmland: Värmland Hemsida Proposition
Hushållningssällskapet Rådgivning Nord: Norrbotten & Västerbotten Hemsida Proposition
Norra Älvsborgs Hästavelsförening: Västergötland & Dalsland Hemsida Proposition

 

På premieringsplatsen

När du anländer till premieringsplatsen ska du anmäla dig i sekretariatet och där underteckna hästägarförsäkran innan du lastar ur din häst. Genom att underteckna hästägarförsäkran intygar du bland annat att hästen är väl hanterad och förberedd på sin uppgift samt att den under de tre senaste veckorna ej visat tecken som kan tyda på smittsam sjukdom eller har vistats i ett stall där smittsam sjukdom förekommit.

Det finns inga vaccinationskrav för att din häst ska få deltaga.

Föl ska visas i grimma, 1-åriga ston och valacker får visas i grimma, övriga hästar ska visas i ett väl anpassat träns med bett. Hingstar ska visas i träns med bett och kindkedja (rasvisa bestämmelser kan förekomma). Det är tillåtet för visaren att ha med sig spö under visningen. Du kan ta hjälp av en s.k. piskförare som går/springer snett bakom hästen för att hjälpa dig driva hästen så att den bättre visar sina gångarter. Hingstar ska visas av person som är 16 år eller äldre.