Viktig information

Regler

På sommarpremieringen bedöms hästen exteriört mot den rasbeskrivning som finns att läsa i rasvisa bestämmelser för den aktuella rasen. I de fall en avelsvärdering äger rum samtidigt som den exteriöra bedömningen framgår de kraven i storeglementet.

 • Storeglemente för de raser där SH är avelsorganisation: Länk. För övriga raser hänvisas till avelsorganisationen.
 • Regler och anvisningar för sommarpremieringar Länk (pdf)

Årets sommarpremieringar

 • Datum och platser hittar du här: Länk

Där finns också information om vad som är viktigt att tänka på i samband med anmälan.

 

Besök en sommarpremiering

Kom och besök en sommarpremiering och ta del av svenska avelsvärderingssystemet! Vilka platser och datum som gäller finner du via länken ovan. Läs gärna mer om vad en sommarpremiering är här nedan. Vilka hästar som är anmälda till respektive sommarpremiering kan du se i katalogen.
För dig som vill lära dig mer om hästens exteriör finns också en gratis exteriörkurs på vår webbplats.

Hästar till salu

Via denna länk kan du se vilka hästar som är till salu och anmälda till en sommarpremiering.

 

Vad är en sommarpremiering

På en sommarpremiering bedöms hästen av en erfaren och kunnig exteriördomare, en så kallad premieringsförrättare. Beroende på hästens ålder kan bruksprov utföras för att visa att den är välhanterad och har ett bra lynne. Ett bruksprov är ett rid- eller körprov beroende på hästens ras. Endast renrasiga hästar får visas på en sommarpremiering.

Hästen bedöms exteriört både på en utställning och på en sommarpremiering. Skillnaden mellan utställning och sommarpremiering är att på en sommarpremiering tas även hänsyn till härstamning och hästens avelsvärde.

Syftet med sommarpremieringar är att främja kvaliteten och utvecklingen av svensk hästavel.

Aktiviteter som kan utföras vid sommarpremiering är följande:

 • Exteriörbedömning
 • Enkelt bruksprov (rid- eller körprov)
 • Prov för körbarhetsintyg (för ardenner, nordsvensk brukshäst, fjordhäst samt gotlandsruss)
 • Frivilligt körprov (för nordsvensk brukshäst samt ardenner)
 • Sundhetskontroll av sedan tidigare godkänd hingst (se respektive ras hingstreglemente)
 • I vissa fall avelsvärdering
 • Mätning (t.ex. mankhöjd)

Hästens exteriör bedöms genom fem bedömningspunkter:

 • Typ (hur rastypisk hästen är)
 • Huvud, hals, bål och kors (hur korrekt hästens huvud, hals och bål är)
 • Extremiteter samt rörelsernas korrekthet (hur korrekta ben hästen har samt hur korrekt den rör sig)
 • Rörelsemekanik i skritt (gångartsbedömning)
 • Rörelsemekanik i trav (gångartsbedömning)

Ston, beroende på ålder, tilldelas kvalitetsklass och/eller avelsvärdesklass. Föl, unghästar och valacker tilldelas en kvalitetsklass.

Kvalitetsklass tilldelas enligt följande uppnådda exteriörpoäng (maxpoäng är 50):

 • Klass I – 38-50 poäng exteriört
 • Klass II – 35-37 poäng exteriört
 • Klass III – 30-34 poäng exteriört

Treåriga ston som tilldelats 40 poäng eller mer tilldelas Avelsdiplom som är en särskilt fin utmärkelse.

Sommarpremieringar är en tradition med anor från år 1874 och utgör en viktig del i det svenska avelsvärderingssystemet.