Utställningar

Utställning anordnad av avelsorganisation

Utställning som anordnas av rasens avelsorganisation beslutar själva om arrangemanget är avelsvärderingsgrundande. Internetanmälan kan användas om avelsorganisationen har tecknat avtal med SH om detta.

Anmäl arrangemanget till oss genom att sända in denna blankett: Länk (pdf)

Utställning med flera deltagande raser

Föreningar som inte är egna avelsorganisationer men som planerar att anordna evenemang med flera deltagande raser ska meddela detta till SH. Använd denna blankett: Länk (pdf)

Om anmälan inkommit till inom rätt tid kontaktar SH avelsorganisationerna för deltagande raser för kontroll om arrangemanget är avelsvärderingsgrundande. En samlad förfrågan sker endast till de organisationer som avtalat med SH om denna tjänst.

På blanketten finns möjlighet att välja om man vill ha internetanmälan. Enbart raser med kryssrutor på blanketten kan anmälas via internet. Övriga raser som deltar anmäler till arrangören på fastställt sätt. Om internetanmälan använts kan man generera ett katalogunderlag i word-format med information om de hästar som har anmälts via internet.