Ägarbyte

Fyll i blanketten som heter “Ägarbevis” eller “Ägaruppgifter” och skicka det i original till Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara.

Blanketten ska vara undertecknad av köpare och säljare. Om hästen ägs av flera personer ska alla delägare skriva under innan vi kan göra en ägarändring.

Hästpasset ska i normalfallet INTE skickas in utan det ska alltid följa med hästen. Undantag gäller hingst som ännu inte är omregistrerad till valack hos oss. Vid vilka tillfällen passet måste skickas in för uppdatering hittar du här: Länk

Betalning av ägarbyte

Ett ägarbyte kostar 310 kr och kostnaden faktureras den nya ägaren. Om du önskar få fakturan via e-post lägg med ett meddelande där detta framgår och vilken mejladress som ska användas när du skickar in ansökan om ägarbyte. Ägarbytet sker först när fakturan är betald. En ny ägarblankett utfärdas till den nya ägaren och skickas med posten.

Om du har en haflinger, irish cob eller åsna

Har du en haflinger, irish cob eller en åsna där ägaruppgifterna tidigare förts in i passet och något ägarintyg inte finns utfärdat, måste du skicka in hästpasset och kopia på ditt köpekontrakt för registrering av ägarbyte. Ett ägarbytesblankett utfärdas och nästa gång hästen byter ägare behöver passet inte längre bifogas.

Tänk på detta

Vi tar extra betalt av dig om din ansökan inte är komplett från början. Det innebär att du får betala 100 kronor för varje kompletteringsbegäran.