Ägarbyte

Nedanstående gäller för ägarbyte för de raser som SH registrerar.

Fyll i blanketten som heter “Ägarbevis” eller “Ägaruppgifter” (finns i plastfickan på insidan av passets pärm) och skicka det i original till Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara.

Blanketten ska vara undertecknad av köpare och säljare. Om hästen ägs av flera personer ska alla delägare skriva under innan vi kan göra en ägarändring.

Hästpasset ska i normalfallet INTE skickas in utan det ska alltid följa med hästen.

Borttappad ägarhandling

Om den som är registrerad ägare tappat bort sin ägarhandling kan ett nytt beställas via telefon eller mejl.
Om du inte är den registrerade ägaren och ägarhandlingen saknas, skickar du in följande:

Pris
310 kr

Kostnaden för ägarbytet faktureras den nya ägaren. Ägarbytet sker först när fakturan är betald. En ny ägarblankett utfärdas till den nya ägaren och skickas med posten.

 Om du har en haflinger, irish cob eller åsna

Har du en haflinger, irish cob eller en åsna där ägaruppgifterna tidigare förts in i passet och något ägarintyg inte finns utfärdat, måste du skicka in hästpasset och kopia på ditt köpekontrakt för registrering av ägarbyte. Ett ägarbytesblankett utfärdas och nästa gång hästen byter ägare behöver passet inte längre bifogas.

Tänk på detta

Vi tar extra betalt av dig om din ansökan inte är komplett från början. Det innebär att du får betala 100 kronor för varje kompletteringsbegäran.