Ägarbyte

Nedanstående gäller för ägarbyte för de raser som SH registrerar.

Fyll i blanketten som heter “Ägarbevis” eller “Ägaruppgifter” (finns i plastfickan på insidan av passets pärm) och skicka det i original till Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara.

Blanketten ska vara undertecknad av köpare och säljare. Om hästen ägs av flera personer ska alla delägare skriva under innan vi kan göra en ägarändring.

En ny blankett utfärdas i den nya ägaren s namn och skickas ut mot postförskott.

Hästpasset ska i normalfallet INTE skickas in utan det ska alltid följa med hästen.

Pris
310 kr.

 Om du har en haflinger, irish cob eller åsna

Har du en haflinger, irish cob eller en åsna där ägaruppgifterna tidigare förts in direkt i passet av rasföreningen måste du skicka in hästpasset och kopia på ditt köpekontrakt för registrering av ägarbyte. Ett ägarbytesblankett utfärdas och då behöver inte passet skickas in nästa gång hästen byter ägare.

Tänk på detta

Vi tar extra betalt av dig om din ansökan inte är komplett från början. Det innebär att du får betala 100 kronor för varje kompletteringsbegäran.