Ägarbyte

Fyll i blanketten som heter “Ägarbevis” eller “Ägaruppgifter” och skicka det i original till Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara.

Blanketten ska vara undertecknad av köpare och säljare. Om hästen ägs av flera personer ska alla delägare skriva under innan vi kan göra en ägarändring.

Hästpasset ska i normalfallet INTE skickas in utan det ska alltid följa med hästen. Undantag gäller hingst som ännu inte är omregistrerad till valack hos oss. Vid vilka tillfällen passet måste skickas in för uppdatering hittar du här: Länk

Betalning av ägarbyte

Ett ägarbyte kostar 310 kr och kostnaden faktureras den nya ägaren. Anger du en mejladress i ansökan kommer vi att fakturera via e-post. Ägarbytet sker först när fakturan är betald. En ny ägarblankett utfärdas till den nya ägaren och skickas med posten.

Om du har en haflinger, irish cob eller åsna

Har du en haflinger, irish cob eller en åsna där ägaruppgifterna tidigare endast förts in i direkt  i passet och något ägarintyg inte finns utfärdat, skickar du en kopia på ditt köpekontrakt och vår ansökningsblankett för registrering av ägarbyte. På ansökningsblanketten fyller du i hästens och dina uppgifter samt kryssar rutan “Jag önskar registrera ägare till hästen”. En ägarbytesblankett utfärdas och nästa gång hästen byter ägare använder man denna blankett för ägarbytet.

Tänk på detta

Vi tar extra betalt av dig om din ansökan inte är komplett från början. Det innebär att du får betala 100 kronor för varje kompletteringsbegäran.