Övrigt hästdjur t.ex. åsna

Om du har ett övrigt hästdjur där betäckningen är rapporterad med en betäckningsrapport : Länk

Om betäckningen inte finns rapporterad på en betäckningsrapport: Länk

Om djuret har okänd härstamning: Länk

Om du har ett hästdjur med utländskt hästpass som du vill svenskregistrera: Länk