Pass utan betäckningsrapport

Följande handlingar behöver du skicka in när du ansöker om hästpass till en häst när betäckningen inte finns redovisad med betäckningsrapport men där du ändå vill ha med uppgifter om hästens härstamning i passet:

  1. Ansökningsblankett: Länk (pdf)
  2. Chipmärkningsrapport i original inklusive tagel och eventuella lösa streckkoder.
  3. Signalementsbeskrivning av SH godkända ID-kontrollant
  4. Härstamningsverifiering via DNA-typning se information nedan
  5. Uppfödar- och ägaruppgifter enligt något av alternativen nedan
  6. Åldersbestämning enligt tänder utfärdat av veterinär om hästen inte är identifierade vid modern under sitt födelseår

Härstamningsverifiering

Föl som är signalementsbeskrivet och chipmärkt vid sidan av modern under födelseåret kan per automatik registreras med känd moder. Observera att ID-kontrollanten måste ange stoets namn och registreringsnummer eller UELN på signalementet.
Fadern kan anges som okänd eller så fastställs faderskapet med DNA-verifiering.

Om hästen inte är signalementsbeskriven och chipmärkt vid moderns sida under födelseåret kan enbart far, enbart mor eller båda föräldrarna tas med i passet efter att detta fastställts via DNA-verifiering.

Hur du styrker vem som ska vara uppfödare och ägare

Om du som ansöker om hästpasset är registrerad ägare till hästens mor i vår hästdatabas blir du per automatik uppfödare och ägare. Därför är det viktigt att eventuellt ägarbyte på stoet är gjort innan fölet föds. I de fall det finns ett fodervärdsavtal – eller liknande avtal – måste du skicka med en kopia av avtalet. Ett sådant avtal ska vara daterat och underskrivet av stoägaren och det ska tydligt framgå vilken person som har uppfödar- och äganderätten till fölet.

Pris

1400 kr
Postens porto- och postförskottsavgifter tillkommer.