Shire

Här finner du vilka handlingar som skickas till oss för att ansöka om pass till en shire samt information om hur du gör för att registrera en importerad shire i den svenska stamboken.

Hästpass

 1. Ansökningsblankett: Länk (pdf)
 2. Betäckningsrapport
 3. Signalementsbeskrivning, enbart av SH godkända ID-kontrollanter är behöriga att göra denna.
 4. Chipmärkningsrapport i original, inklusive förslutet kuvert med tagel samt eventuella lösa streckkoder.
 5. Uppfödar- och ägaruppgifter se nedan
 6. Ev härstamningskontroll med DNA se nedan
 7. Åldersintyg enligt tänder om hästen inte är signalementsbeskriven och chipmärkt vid sidan av modern under födelseåret. Detta intyg ska vara utfärdat av legitimerad veterinär.

Uppfödar- och ägaruppgifter

Om du som ansöker om hästpasset är registrerad ägare till hästens mor i vår hästdatabas blir du per automatik uppfödare och ägare. Därför är det viktigt att eventuellt ägarbyte på stoet är gjort innan fölet föds. I de fall det finns ett fodervärdsavtal – eller liknande avtal – måste du skicka med en kopia av avtalet. Ett sådant avtal ska vara daterat och underskrivet av stoägaren och det ska tydligt framgå vilken person som har uppfödar- och äganderätten till fölet.

Härstamningskontroll med DNA

Stoföl ska alltid härstamningskontrolleras med DNA mot både far och mor.

En hingst eller valack behöver härstamningsverifieras med DNA mot sin mor om det finns en till oss korrekt rapporterad betäckning men där signalementsbeskrivning och chipmärkning inte skett vid moderns sida under födelseåret.

Om betäckningen inte är korrekt rapporterad till oss behöver härstamningskontroll med DNA göras mot far och mor oavsett hästens kön.

Priser

Ansökan med korrekt betäckningsrapport inkommen under hästens födelseår:
1067 kr.
Postens porto- och postförskottsavgifter tillkommer.

Övriga ansökningar:
1417 kr.
Postens porto- och postförskottsavgifter tillkommer.

I passpriset ingår en avgift för de tilläggstjänster som Svenska Shirehästföreningen tecknat med oss. I avtalspaketet ingår: betäckningsrapportering och registrering/utförande av hästpass i Blå Basen, avelsvärdering av hingstar och sommarpremieringar för ston och unghästar, möjlighet att via Blå Basen internetanmäla till evenemang, exempelvis sommarpremiering samt registrering av resultat i Blå Basen.

Registrering av importerad häst

 1. Ansökningsblankett: Länk (pdf)
 2. Pass i original Tänk på att skicka passet i ett rekommenderat brev
 3. Identitetskontroll. Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar när ansökan inkommer och ska vara gjord i Sverige. Av SH godkända ID-kontrollanter eller veterinärer är behöriga att göra denna kontroll.
 4. Ägande se nedan

Hur du styrker vem som äger hästen

Du kan styrka att du äger hästen genom något av nedanstående alternativ:

 • Du som ansöker står som ägare i passet alternativt på ett separat ägarintyg. Ägaruppgiften ska vara verifierad av en utländsk avelsorganisation.
 • Kopia på köpekontraktet/köpekvittot. På kontraktet/kvittot ska det finnas uppgift om säljare, köpare, hästens namn och försäljningsdag (köpesumman kan strykas).
 • Alternativt ägarintyg om köpekontrakt saknas: Länk (pdf)

Om flera personer ska vara registrerade ägare behöver en företrädare anges.

Pris

1067 kr.
Postens porto- och postförskottsavgifter tillkommer.

I priset ingår en avgift för de tilläggstjänster som Svenska Shirehästföreningen tecknat med oss. I avtalspaketet ingår: betäckningsrapportering och registrering/utförande av hästpass i Blå Basen, avelsvärdering av hingstar och sommarpremieringar för ston och unghästar, möjlighet att via Blå Basen internetanmäla till evenemang, exempelvis sommarpremiering samt registrering av resultat i Blå Basen.