Försvunnet hästpass eller ägarhandling

När ett hästpass försvunnit händer följande:

  • Efterlysning av handlingen sker på SH:S webbplats
  • Svarstid för eventuella protester är 30 dagar.
  • Om det inte inkommer några protester inom 30 dagar – eller till och med det datum som står i annonsen – kan SH utfärda ett nytt pass.

Ansökan

Duplikatpass
För att ett nytt hästpass ska kunna utfärdas ska hästägaren sända in följande originalhandlingar:

Om den som ansöker om ny ägarhandling är registrerad som ägare på hästen behöver inte ägandet styrkas på nytt. Om det också ska utföras ett ägarbyte ska ägaren inkomma med kopia på köpekvitto/köpekontrakt. Hästens namn, försäljningsdatum, säljarens och köparens uppgifter samt underskrifter ska framgå av kvittot.  Om köpekvitto saknas skrivs ett alternativt ägarintyg där två personer intygar med namn och kontaktuppgifter vem som äger hästen.

Alla handlingar skickas mot postförskott som betalas vid uthämtningen. Porto- och postförskottsavgift tillkommer på nedanstående priser vid utfärdande av duplikatpass.

Ny ägarhandling

Om den som är registrerad ägare tappat bort sin ägarhandling kan ett nytt beställas via telefon eller mejl.
Om du inte är den hos oss registrerade ägaren och ägarhandlingen saknas, skickar du in följande:

Priser
Duplikatpass
1100 kr

Duplikatpass och ny ägarhandling till registrerad ägare
1350 kr

Duplikatpass och ägarbyte – ny ägare
1410 kr

Ny ägarhandling
250 kr

Ny ägarhandling och ägarbyte
310 kr