Dödande av originalhandling

Här sker annonsering gällande dödande av originalhandling.
Om inga protester har inkommit inom 30 dagar, eller senast angivet datum kommer nytt pass och/eller ägarintyg utfärdas.

Protester med tydlig redogörelse samt fullständiga kontaktuppgifter skickas till Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara eller sh@svehast.se

 

 

2018-03-07
Ägarhandlingen till Corina 00-10-3096 är anmäld förkommen av Veronica Vårvik. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2018-04-07.

2018-03-16
Ägarhandlingen till Anton 00-07-5007 är anmäld förkommen av Maria Ekman Karlsson. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2018-04-16.

2018-03-19
Betäckningsrapporten med nr L09186 mellan hingst Dytmer fân Penjum, sto Josefine, är anmäld förkommen av Viktoria Troselius. Pass till avkomma kommer att utfärdas tidigast 2018-04-19.

2018-03-19
Ägarhandlingen till Sunrice 00-09-8870 är anmäld förkommen av Carina Rindemark. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2018-04-19.

2018-03-19
Ägarhandlingen till Saga 00-00-3318 är anmäld förkommen av M-L-Y Kusk o Sadelmakeri. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2018-04-19.

2018-03-26
Ägarhandlingen till Jumping Jack Flash 60-15-3937 är anmäld förkommen av Linda Mitzeus. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2018-04-26.

2018-03-27
Ägarhandlingen till Killbarry Rosin 00-01-6188 är anmäld förkommen av Monika Ljungkvist. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2018-04-27.

2018-03-27
Ägarhandlingen till Super Nova 60-15-4046 är anmäld förkommen av Jennifer Kyrk. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2018-04-27.

2018-03-28
Hästpasset till Monancha Prince Philip 372004000011144 är anmält förkommet av Malin Carlbom. Nytt hästpass kommer att utfärdas tidigast 2018-04-28.

2018-03-28
Hästpasset till Polly 00-10-1549 är anmält förkommet av Bengt Persson. Nytt hästpass kommer att utfärdas tidigast 2018-04-28.

2018-03-29
Ägarhandlingen till Moa 00-98-0526 är anmält förkommet av Sarah Mösser. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2018-04-29.

2018-04-05
Ägarhandlingen till Lilla My 00-10-0642 är anmält förkommet av Birgitta Olsson. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2018-05-06.

2018-04-05
Hästpasset till Playgirl 60-15-3483 är anmält förkommet av Ellinor Thungren. Nytt hästpass kommer att utfärdas tidigast 2018-05-06.

2018-04-06
Betäckningsrapporten med nr L13567 mellan hingst Christian af Jäboruder RS 652, sto Charlene af Jäboruder RS 6997, är anmäld förkommen av Ida Sundh. Pass till avkomma kommer att utfärdas tidigast 2018-05-07.

2018-04-09
Ägarhandlingen till Tyra 00-02-1246 är anmält förkommet av Anna-Karin Bergehall. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2018-05-10.