Dödande av originalhandling

Här sker annonsering gällande dödande av originalhandling.
Om inga protester har inkommit inom 30 dagar, eller senast angivet datum kommer nytt pass och/eller ägarintyg utfärdas.

Protester med tydlig redogörelse samt fullständiga kontaktuppgifter skickas till Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara eller sh@svehast.se

2017-11-15
Ägarhandlingen till Fanish Mossie 00-05-8752 är anmäld förkommen av Karin Alfredsson. Ny ägarhandling kommer tidigast att utfärdas 2017-12-15.

2017-11-17
Hästpasset till Daddys Debt 826073001324897 är anmäld förkommet av Ida Nilsson. Nytt pass kommer att utfärdas tidigast 2017-12-17.

2017-11-17
Hästpasset till Herkules Ira 29-02-0126 är anmäld förkommet av Svetlana Besfamilnaya. Nytt pass kommer att utfärdas tidigast 2017-12-17.

2017-11-27
Ägarhandlingen till Fridolf 00-01-1172 är anmäld förkommen. Ny ägarhandling kommer tidigast att utfärdas 2017-12-27.

2017-12-01
Ägarhandlingen till Tingeling 00-11-3585 är anmäld förkommen av Sally Bladlund. Ny ägarhandling kommer tidigast att utfärdas 2018-01-01.

2017-12-08
Hästpasset till Niesje 00-10-4172 är anmält förkommet av Polismyndigheten. Nytt pass kommer att utfärdas tidigast 2018-01-08.

2017-12-11
Hästpass och ägarhandling till El Helino 00-15-8892 samt El Hilux  00-15-8893 är anmälda förkomna av Rose-Marie Gustafsson. Nytt pass och ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2018-01-11.

2017-12-11
Hästpass och ägarhandling till Sir Lancelot 00-02-7045 är anmälda förkomna av Anniqa Lindén. Nytt pass och ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2018-01-11.

2017-12-12
Ägarhandlingarna till Kenya 00-02-1495 och Phonka 00-01-1299 är anmälda förkomna av Annika Wängvik. Nya ägarhandlingar kommer tidigast att utfärdas 2018-01-12.

2017-12-13
Ägarhandlingen till Jebos Zin Zala Din 60-11-1932 är anmäld förkommen av Erika Ebbeson. Ny ägarhandling kommer tidigast att utfärdas 2018-01-12.

2017-12-14
Ägarhandlingen till Silver Dan 00-04-6261 är anmäld förkommen av Pernilla Wallin. Ny ägarhandling kommer tidigast att utfärdas 2018-01-14.