Dödande av originalhandling

Här sker annonsering gällande dödande av originalhandling.
Om inga protester har inkommit inom 30 dagar, eller senast angivet datum kommer nytt pass och/eller ägarintyg utfärdas.

Protester med tydlig redogörelse samt fullständiga kontaktuppgifter skickas till Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara eller sh@svehast.se

2017-09-20
Ägarhandlingen till Salt and Pepper 00-06-8256  är anmäld förkommen av Yen Dahlgren. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2017-10-20

2017-09-21
Hästpasset till La Primavera 10-03-0189 är anmäld förekommet av Cecilia Andersson. Nytt pass kommer att utfärdas tidigast 2017-10-21.

2017-09-25
Ägarhandlingen till Contino Flb 60-11-2803  är anmäld förkommen av Jan-Olov Nilsson. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2017-10-25.

2017-09-27
Hästpasset och ägarhandlingen till Fiona 00-03-82740 är anmälda förekomna av Josefin Petersson. Nytt pass och ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2017-10-27.

2017-09-28
Hästpasset till Nalle 00-094-8547 är anmäld förekommet av Ronja Andersson. Nytt pass kommer att utfärdas tidigast 2017-10-28.

2017-10-04
Hästpasset till Amanda Syren 60-09-0998 är anmäld förekommet av Anitha Jonsson. Nytt pass kommer att utfärdas tidigast 2017-11-04.

2017-10-04
Ägarhandlingen till Fahlina 32-03-0857  är anmäld förkommen av Inger Axelsson. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2017-11-04.

2017-10-04
Ägarhandlingen till Beaker 00-98-1713  är anmäld förkommen av Ellinor Silvudden. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2017-11-04.

2017-10-05
Ägarhandlingen till Hermes II 00-09-1106 är anmäld förkommen av Hufvudsta Ridskola AB. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2017-11-05.

2017-10-18
Betäckningsrapport L5518 mellan Little Big Bob och Hope N’ Euphoria in Harmony är anmäld förkommen av Terese Laurent. Registrering av avkomman kommer att ske tidigast 2017-11-18.

2017-10-18
Betäckningsrapport L3218 mellan Sternbild och Olanda är anmäld förkommen av Annika Rönn. Registrering av avkomman kommer att ske tidigast 2017-11-18.

2017-10-19
Ägarhandlingen till Lady Spring van Blaze 00-09-9212 är anmäld förkommen av Agneta Östlund Enertz. Ny ägarhandling kommer tidigast att utfärdas 2017-11-19.

2017-10-19
Ägarhandlingen till Charlie 00-07-6621 är anmäld förkommen av Linda Rasmusson. Ny ägarhandling kommer tidigast att utfärdas 2017-11-19.