ID-kontroll

Stämpel

Du som är godkänd ID-kontrollant måste ha en stämpel för att få vara verksam. Du beställer stämpel genom att betala in 400 kr inklusive porto och moms på vårt bankgiro 5472-6930. Var noga med att skriva att det gäller en ID-stämpel. Skriv även ditt namn och adress. SH beställer stämplar cirka en gång per månad.

Signalementsbeskrivningsblock

Via SH beställer du förtryckta signalementsbeskrivningsblock som är självkopierande. Det är endast dessa block du ska använda, med undantag för de avelsorganisationer som har egna blanketter. Du beställer blocken genom att betala in 70 kr inklusive porto och moms på SH:s bankgiro 5472-6930 eller via  webshop.

Markeringar på signalementsbeskrivningen

Så här ska du markera på konturdiagrammet:

  • markera vita tecken med röd penna
  • markera virvlar och övriga tecken med svart eller blå penna
  • rita in och beskriv virvlar (alla hästar har åtminstone en virvel i pannan).

Texten ska vara tydligt textad med en svart eller blå kulspetspenna. Det är också en fördel när bilderna skannas in, eftersom tecknen syns tydligare då. Kontrollera en extra gång att du ritat tecknen på rätt ben och från båda sidor samt bakifrån.

Har du bytt adress, telefonnummer eller mejladress?

För att vår lista ska vara aktuell ber vi dig att rapportera till oss om du byter adress, telefonnummer eller mejladress. Om vi inte kan nå dig måste vi stryka dig från vår lista.