Tilläggsregistrera en häst

För dig som har en häst med utländskt pass är det från 1/1-2016 obligatoriskt att registrera hästen som hemmahörande i Sverige.

Du som har en dartmoorponny, rysk basjkir, shagya-arab, kaspisk häst, american curly, irish cob, shire, haflinger, clydesdale, amerikansk miniatyrhäst eller kigermustang och vill föra in hästen i den svenska stamboken för rasen läser under respektive ras här: Länk

Du som har en häst med okänd härstamning, en korsningshäst eller en renrasig häst som inte har en godkänd svensk avelsorganisation ansöker om registrering enligt något av nedanstående alternativ. 

Betalning
Alla ansökningar som inkommer till oss från 1 februari 2019 kommer att faktureras. Fakturan kommer att skickas till den sökande. Handläggning av ärendet kommer inte att ske förrän avgiften är betald. De ansökningar som inkommer till oss där ärendet inte är komplett kommer att faktureras först när ärendet blivit komplett. Pass kommer att skickas till den sökande som ett rekommenderat brev. Avisering sker med fördel via SMS så glöm inte att ange ditt mobilnummer i ansökan

Ej kompletta ansökningar
För ansökningar som inte är kompletta tar vi en avgift om 100 kr för varje gång en begäran om kompletterande handlingar skickas. Läs därför noga igenom vilka handlingar du behöver bifoga för att ansökan ska vara komplett. Är du osäker ta kontakt med oss innan du skickar din ansökan.

Ansökan ska skickas till SH, Box 314, 532 24 Skara.

 Införande i svenskt register

Följande behöver skickas in för att föra in hästen i ett svenskt register. Eventuell härstamning samt ägaruppgifter kommer att registreras.

  1. Ansökningsblankett: Länk
  2. Identitetskontroll. Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av en av SH godkänd ID-kontrollant eller en veterinär. I de fall hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske. Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar från ansökningsdatum.
  3. Passet i original
  4. Ägande.

Pris 800 kr. Postens portoavgifter tillkommer.

Hur man styrker ägande

Du styrker ditt ägande genom att bifoga en kopia på köpekontraktet eller köpekvittot. Säljare och köpare samt deras underskrifter ska framgå, likaså hästens uppgifter och försäljningsdag. Om du inte har ett köpekontrakt eller köpekvitto måste du skriva ett alternativt ägarintyg där hästens och ägarens namn finns angivet. Ägarintyget ska undertecknas av två ojäviga personer. En blankett för detta intyg finns här: Länk

Endast en person kan stå som företrädare för hästen. Det ska tydligt framgå av handlingarna vem som ska vara företrädare om flera personer äger hästen.


Införande i central hästdatabas

För dig som enbart vill uppfylla minimikraven från EU ska nedanstående skickas in. Eventuell härstamning eller hästens ägaruppgifter kommer inte att registreras. Hästen får inget svenskt registreringsnummer.

  1. Ansökningsblankett: Länk
  2. Identitetskontroll. Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av en av SH godkänd ID-kontrollant eller en veterinär. I de fall hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske. Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar från ansökningsdatum.
  3. Passet i original

Pris 650 kr Postens portoavgifter tillkommer.