Tilläggsregistrera en häst

För dig som har en häst med utländskt pass är det från 1/1-2016 obligatoriskt att registrera hästen som hemmahörande i Sverige. Du som har en renrasig häst och önskar föra in den i den svenska stamboken för rasen ska läsa under respektive ras: Länk

Inga ansökningar ska förskottsbetalas utan passet skickas mot postförskott när din ansökan är färdigbehandlad.

För inkomna ansökningar som inte är kompletta tar SH en avgift om 100 kr för varje gång SH behöver begära in kompletterande handlingar. Läs därför noga igenom vilka handlingar som behöver bifogas för att ansökan ska vara komplett. Är du osäker ta kontakt med oss innan du skickar din ansökan.

Om du inte hämtar ut försändelsen med passet skickas en faktura. SH gör ett tillägg med en administrationsavgift om 100 kr på den ursprungliga avgiften och ny portokostnad. När fakturan är betald skickas passet i ett rekommenderat brev.

Ansökan ska skickas till SH, Box 314, 532 24 Skara.

 Införande i svenskt register

Följande behöver skickas in när du önskar föra in hästen i ett svenskt register. Eventuell härstamning samt ägaruppgifter kommer att registreras.

  1. Ansökningsblankett: Länk (pdf)
  2. Identitetskontroll. Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av SH godkänd ID-kontrollant eller en veterinär. I de fall hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske. Hästägaren kan inte identitetskontrollera hästen. Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar från ansökningsdatum.
  3. Passet i original
  4. Ägande.

Pris
800 kr
Postens porto- och postförskottsavgifter tillkommer.

Hur man styrker ägande

Du styrker ditt ägande genom att bifoga en kopia på köpekontraktet eller köpekvittot. Säljare och köpare samt deras underskrifter ska framgå, likaså hästens namn och försäljningsdag. Om du inte har ett köpekontrakt eller köpekvitto måste du skriva ett alternativt ägarintyg där hästens och ägarens namn finns angivet. Ägarintyget ska undertecknas av två ojäviga personer. En blankett för detta intyg finns här: Länk (pdf)

Endast en person kan stå som företrädare för hästen. Det ska tydligt framgå av handlingarna vem som ska vara företrädare om flera personer äger hästen.


Införande i central hästdatabas

För dig som enbart vill uppfylla minimikraven från EU ska nedanstående skickas in. Eventuell härstamning eller hästens ägaruppgifter kommer inte att registreras.

  1. Ansökningsblankett: Länk (pdf)
  2. Identitetskontroll. Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av en av SH godkänd ID-kontrollant eller en veterinär. I de fall hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske. Hästägaren kan inte identitetskontrollera hästen. Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar från ansökningsdatum.
  3. Passet i original

Pris
650 kr
Postens porto- och postförskottsavgifter tillkommer.