Tilläggsregistrera en häst

För dig som har en häst med utländskt pass är det från 1/1-2016 obligatoriskt att registrera hästen som hemmahörande i Sverige.

Betalning
Alla ansökningar som inkommer till oss faktureras.
Fakturan skickas till den sökande, ska det vara en annan fakturamottagare än den sökande, ange dessa uppgifter tydligt i ansökan. Ditt ärende handläggs i turordning så snart avgiften är betald.

De ansökningar som inkommer till oss där ärendet inte är komplett kommer att faktureras först när ärendet blivit komplett. Pass kommer att skickas till den sökande som ett rekommenderat brev. Avisering sker med fördel via SMS så glöm inte att ange ditt mobilnummer i ansökan

Otillräcklig frankering
Tänk på frankera din försändelse korrekt enligt portotabell, vi löser inte ut otillräckligt frankerade försändelser eller försändelser skickade till fel postadress.

Ej kompletta ansökningar
För ansökningar som inte är kompletta tar vi en avgift om 200 kr för varje gång en begäran om kompletterande handlingar skickas. Läs därför noga igenom vilka handlingar du behöver bifoga för att ansökan ska vara komplett. Är du osäker ta kontakt med oss innan du skickar din ansökan.

Ansökan ska skickas till: Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara

Vilken organisation ska jag vända mig till?

Här finns en lista över vilken organisation du ska kontakta för att ansöka om registrering av din häst: Länk

Tilläggsregistrering och införande i svensk stambok

Du som har en:
- dartmoorponny
- exmoorponny
- rysk basjkir
- shagya-arab
- kaspisk häst
- american curly
-shire
- haflinger
- clydesdale
- amerikansk miniatyrhäst
- kigermustang
kan föra in hästen i den svenska stamboken för rasen. vilka handlingar som då ska skickas in läser du här under respektive ras: Länk

För att kunna delta på sommarpremieringar, avelsvärderingar för hingstar mm måste ha en häst införd i stamboken för att vara visningsberättigad.

Tilläggsregistrering och införande i svenskt register

Följande behöver skickas in för att föra in hästen i ett svenskt register. Eventuell härstamning samt ägaruppgifter kommer att registreras.

  1. Ansökningsblankett i original: Länk
  2. Identitetskontroll. Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av en av SH godkänd ID-kontrollant eller en veterinär i Sverige. I de fall hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske. Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar när handlingarna är oss tillhanda.
  3. Passet i original
  4. Ägande.

Pris 800 kr. Postens portoavgifter tillkommer. Avgiften faktureras.

Hur man styrker ägande

Du styrker ditt ägande genom att bifoga en kopia på köpekontraktet eller köpekvittot. Säljare och köpare samt deras underskrifter ska framgå, likaså hästens uppgifter och försäljningsdag. Om kontraktet signerats med bank-ID ska signeringsbeviset också bifogas.

Om du inte har ett köpekontrakt eller köpekvitto måste du skriva ett alternativt ägarintyg där hästens och ägarens namn finns angivet. Ägarintyget ska undertecknas av två ojäviga personer. En blankett för detta intyg finns här: Länk

Endast en person kan stå som företrädare för hästen. Det ska tydligt framgå av handlingarna vem som ska vara företrädare om flera personer äger hästen.

Tilläggsregistering enligt EU:s minimikrav

För dig som enbart vill uppfylla minimikraven från EU ska nedanstående skickas in. Eventuell härstamning eller hästens ägaruppgifter kommer inte att registreras. Hästen får inget svenskt registreringsnummer. Avkomma till ett sto som är tilläggsregistrerad enligt detta alternativ kan bara registreras med okänd uppfödare och med enbart moderns namn i sin stamtavla. Om fadern är tilläggsregistrerad enligt detta alternativ kan endast hans namn anges i avkommas pass.

  1. Ansökningsblankett i original: Länk
  2. Identitetskontroll. Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av en av SH godkänd ID-kontrollant eller en veterinär i Sverige. I de fall hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske. Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar när handlingarna är oss tillhanda.
  3. Passet i original

Pris 650 kr Postens portoavgifter tillkommer. Avgiften faktureras.

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram