Exteriöra benämningar, mått och ledvinklar

Vid bedömning av exteriör finns ett antal benämningar, mått och ledvinklar som är av betydelse för att kunna förstå och tillämpa bedömningsresultaten. Syftet är att få korrekt underlag till de bedömningar och beskrivningar som görs av hästens storlek, grovlek, kroppsform och djup. Mankhöjd: Det lodräta avståndet från mankens högsta punkt till marken. Höjd över ryggen: Det lodräta avståndet från ryggens lägsta punkt till marken. Höjd över korset: Det lodräta avståndet från korsets högsta punkt till marken. Bålens längd: Avståndet från bogspetsen till sittbensknölen. Bogens, bringans bredd: Avståndet från överarmens stora muskel vid bogleden till motsvarande punkt på andra sidan. Bröstdjup: Avståndet från mankens högsta punkt till däckelgjordstaden. Bröstomfång: Omkretsen mäts från mankens högsta punkt, via däckelgjordstaden till mankens högsta punkt. Frambenens längd: Avståndet från däckelgjordstaden till marken. Korsets bredd: Avståndet mellan höftbensknölarna. Korsets längd: Avståndet från höftbensknöl till sittbensknöl. Huvudets längd: Avståndet mäts på huvudets framsida, från mulen till nacken. Huvudets bredd: Avståndet mellan okbågarna. Sista revbenet och höften: Avstånd mellan sista revbenets bakre kant och höftbensknölen. Framben Framknäets omkrets: Från ärtbenets högsta välvning och runt via den övre knäledsavdelningen. Skenans omkrets: Omkretsen mitt på skenan. Skenans bredd: Avståndet från framsida till baksida, mitt på skenan. Skenans bredd under framknäet: Det smalaste stället direkt under framknäet. Bakben Skenans omkrets: Omkretsen mitt på skenan. Skenans bredd: Avståndet från framsida till baksida, mitt på skenan. Skenans bredd under hasen: Det smalaste stället direkt under hasen. Ledvinklar Förutom bedömning av extremitetsdelarnas lutning bedöms också ledvinklarnas storlek. Mellan vinklarna finns vissa samband eftersom intilliggande vinklar har ett ben gemensamt. Samband mellan vinklar: En stor bogvinkel följs oftast av en stor armbågsvinkel En stor knävinkel följs oftast av en stor hasvinkel En stor hasvinkel följs oftast av en mindre kotvinkel (rak has med djupt genomtramp i kotorna) Rörelsemönster Hur korrekt hästen rör sina ben påverkas av exteriören och då framförallt benställningarna. Några avvikande rörelsemönster är viktiga att känna till då de har ett samband med extremiteternas korrekthet. Samband mellan benaxlar och rörelsemönster: Nystande rörelser är ofta förknippade med uttåad/fransysk benställning Biljarderande rörelser är ofta förknippade med intåad/parallellförskjuten benställning

Tillbaka till:Exteriörbedömning av häst > Exteriöra benämningar