Exteriörbedömning

Hästens utseende det vill säga exteriören har förmodligen intresserat människor allt sedan hästen kom i människans tjänst. Det finns exempel på mycket gamla dokumentationer av hästens utseende och teorier kring dess betydelse. Exteriören har och är av betydelse då en vacker häst, det vill säga en häst med bra exteriör alltid varit tilltalande för människan. Målningar av hästar som gjorts innan fotografiets tid kan ofta se rätt märkliga ut, de är ofta förskönade enligt dåtidens mått. Exteriören har också haft och har stor betydelse som en markör för hästens funktionalitet, prestationsförmåga och hållbarhet. Erfarenhet och forskning har påvisat samband mellan exteriöra detaljer och hästens funktion och hållbarhet. Hästens utseende har också betydelse för att särskilja raser från varandra. Bedömningar i Sverige Hästarnas utseende har under lång tid bedömts i Sverige på premieringar, utställningar och med olika prestationsprov. Syftet med dessa bedömningar var och är att främja hästarnas kvalitet och utveckla hästavel till de hästar vi behöver och önskar samt förhindra spridning av ärftliga sjukdomar och defekter. Lagen om hingstbesiktningstvång hade som syfte att förbättra hästavel genom selektion av hingstmaterialet, i praktiken utfördes hingstpremieringar. Den var en av Sveriges äldsta lagar när den upphävdes 2005/2006. Just selektion av hingstmaterialet är av extra stor betydelse då en enda populär hingst kan påverka en hel ras. Lagen om hingstbesiktningstvång infördes från början för att säkra att svensk hästavel kunde producera de dugliga bruks- och kavallerihästar som jord och skogsbruk och försvarsmakten då behövde. Under efterkrigstiden har hästens betydelse förändrades till sport- och fritidshästar. Hingstpremieringarna har då naturligt nog fått en delvis annorlunda utformning i enlighet med hästrasernas avelsmål. Vad är det som bedöms? I stort sett alla hästraser exteriörbedöms i någon form. Förutom hos de rena kapplöpningshästarna engelsk fullblod och varmblodstravare, är exteriörbedömningarna hos de flesta raserna av helt avgörande betydelse för avelsarbetet. Men bedömningen är ändå indirekt avgörande även för dessa raser då en häst utan ändamålsenlig exteriör ofta inte heller presterar vad som förväntas av den, eller så skadas den lättare. Just exteriören är också mycket viktig vid försäljning av unga hästar, oavsett ras. Vid exteriörbedömning beskrivs hästen i förhållande till avelsmål och rasstandard. Exteriörbedömningarna kan därför vara olika utformade beroende på rasens avelsmål. Samma vokabulär och bedömningspunkter återfinns dock i stort sett hos alla raser, även om antal bedömningsgrupper och den inbördes viktningen av dessa och graderingen kan variera. Domarens ansvar Bedömningar måste genomföras av domare som är väl förtrogna med den specifika rasen. En domare måste även kunna och tillämpa det regelverk, reglemente, som finns för den ras han dömer och även vara väl insatt i övergripande regelverk och lagar. En domare ska vara ojävig samt använda korrekta uttryck och benämningar. Det är viktigt att använda beskrivande ord och undvika de värderande. Domaren är ansvarig för såväl de betyg och som de omdömen i protokollet som sekreteraren skriver. Han eller hon måste kunna motivera sin bedömning i såväl skrift som i tal via den offentliga kritik som hålls för deltagare och publik. Förvaltningslagens regler gäller rörande jäv. Domaren är också ansvarig för genomförandet av bedömningen och måste kunna leda arrangemanget på ett tryggt och säker sätt.

Tillbaka till:Exteriörbedömning av häst > Exteriörbedömning