Medlemskap

För att ansöka om att bli medlemsförening hos SH ska rasföreningen skicka in en medlemsansökan till styrelsen. Ansökan ska innehålla följande delar:

  • Föreningens stadgar
  • Kopia på styrelseprotokoll som visar att det finns ett beslut på att föreningen ska ansöka om medlemskap i SH.
  • Beskrivning av föreningen inklusive antal medlemmar, hästar, betäckta ston etc.
  • Om föreningen önskar att SH ska ansöka om att vara svensk avelsorganisation för rasen ska detta tydligt framgå. Stamboksindelning och rasbeskrivning ska bifogas. Om rasen har ursprung i ett annat land ska moderlandets regelverk för stamboksindelningen bifogas. 

Ansökan skickas till:

Svenska Hästavelsförbundet
Att: styrelsen
Box 314
532 24 Skara

 

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är baserad på ett snitt av antalet betäckta ston under de senaste tre åren. Kontakta kanslichefen för aktuellt års avgifter.

Frågor?
Kontakta kansliet eller styrelsens ordförande.