Styrelse

Följande personer är invalda i SHs styrelse.

Ordförande
Kåre Gustafson (vald 2019-2020)
0705-55 04 63
ordforande@nordsvensken.org

Vice ordförande
Håkan Erlandsson (vald 2019-2021)
0372-200 19
hakan@lby.se

Övriga ledamöter
Titti Jöngren (vald 2018-2020)
0736-29 77 71
titti.jongren@grindtorpsgard.se

Lennart Gustavsson (vald 2019-2021)
0325-421 63
ardenner.lg@gmail.com

Torsten Jeppsson (vald 2018-2020)
040-423 065
almnasgard@hotmail.com

Christina Wale (vald 2018-2020)
0708-59 22 64
christina.wale@slangsboda.se

Sanna Soleskog (vald 2019-2021)
0725-622 132
ovrabo@hotmail.com

Adjungerad för ungdomsrådet
Sofia Martinsson
ungdomsradet@svehast.se

Suppleanter
Magnus Karlsson (vald 2019-2021)
0705-10 64 19
magnus@glantansponny.se

Madeleine Beckman (vald 2019-2021)
0706-420 544
beckman@carnabyconnemara.se

Ida Wöllecke (vald 2018-2020)
0705-703 328
haflingeravel@hotmail.com

Ingemar Vendelstrand (vald 2018-2020)
0705-28 61 84
i.vendelstrand@askloster.se

Revisorer

Följande personer är valda att vara SH:s revisorer:
Ordinarie
Nina Olsson (Auktoriserad revisor) 
Birgitta Kabinger

Suppleanter
Pia Thomsson 0498-482 829
Göran Johansson (Auktoriserad revisor)

Valnämnd

Sammankallande:
Kristin Fransson (vald 2018-2021)
073-6358499
kristine.vallstorp@gmail.com

Ledamöter:
Cecilia Hamilton (fyllnadsval för 2019-2020)
070-3261085
cecilia.hamilton@telia.com

Maria Andersson (vald 2019-2022)
035-692 92
mia_zzz@yahoo.com