Ungdomsråd

Ungdomsrådet ska verka för att föra in ungas perspektiv dvs. ungas kunskaper och erfarenheter, inom hela SHs verksamhet. De ska stimulera ungas engagemang och utveckling samt verka för en ökad medlemsanslutning av unga i våra medlemsföreningar. Ungdomsrådet är de unga inom avelssveriges röst och ska föra deras talan.

Vi kommer i år att jobba med ungdomsaktiviteter både inom de egna föreningarna och hos SH, vi ska medverka och synas på stora evenemang och vi ska genom bla Young Handler-rosetter och visningstävlingar jobba för ett intresse för avel och exteriörbedömning hos unga.

Under 2018 ingår följande personer i ungdomsrådet:

Ordförande
Ella Råhlén (fjord). adj. styrelsen Läs mer här

Vice ordförande
Sofia Martinsson (nordsvensk). adj. styrelsen Läs mer här

Övriga ledamöter
Alma Hedskog (welsh). Läs mer här
Denice Krüger (shetland). Läs mer här
Emma Kjellman (shetland). Läs mer här
Frida Kjellman (shetland). Läs mer här

 
Om du önskar ta kontakt med ungdomsrådet kontakta Petra på petra@svehast.se eller 0511-441 883
 
 
 Ungdomsprojektet är ett initiativ inom Svenska Hästavelsförbundet (SH) för att öka medvetenheten och engagemanget hos våra ungdomar kring avel och exteriör samt skapa ett intresse för föreningsarbete. Ungdomsprojektet är inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS).

HUS finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten. Av HNS ekonomiska medel avsätts varje år ett belopp för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar.

 

Foto Therese Hübner