Young Handler Award

Varje förening eller organisation kan ansöka om att få Young Handler rosetter till sitt officiella arrangemang även under 2018. Rosetterna får gärna hämtas på vårt kansli i Skara, annars skickar vi dem. Meddela oss minst en vecka i förväg men skicka gärna en intresseanmälan ännu tidigare för att vi ska kunna beräkna antalet rosetter som behövs.
Rosetter som inte delats ut ska skickas tillbaka om inte annat är överenskommet. Fattas det rosetter på plats, skicka oss en lista med namn och adresser så skickar vi ut rosett i efterhand!

En rosett per visad häst delas ut till alla visare upp till och med 26 år.
Föreningen/organisationen skall marknadsföra Young Handler projektet i katalogen, på hemsida eller facebook och på plats i sekretariatet. Texter och information om projektet får ni från SHs kansli.

Uppmana de unga visarna att fota sin häst och tagga fotot, se nedan. Det går även bra att skicka foto och info om ekipaget till SH. Alla foton som kommer in till oss eller hashtaggas kan komma att användas på SHs hemsida och facebook under året.

Visa gärna att du fått utmärkelsen Young Handler Award genom att ta ett foto och publicera på Instagram eller Facebook. Skriv namnet på den visade hästen och vilken plats samt märk inlägget med de hashtags som stämmer:
#younghandleraward #svehast #svenskahästavelsförbundet #sommarpremiering #horsesmadeinsweden #dinras/förening

Genom att tagga inlägget med dessa hashtags är du också med i tävlingen Young Handler Trophy som SH arrangerar under året. Vid årets slut kommer bland annat meste visare att premieras.

Young Handler Award är ett initiativ i ungdomsprojektet inom Svenska Hästavelsförbundet (SH) för att öka medvetenheten och engagemanget hos våra ungdomar kring avel och exteriör. Ungdomsprojektet är inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS).
HUS finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten. Av HNS ekonomiska medel avsätts varje år ett belopp för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar.