Visningsklass

Informationsbroschyr om bedömning och utförande av visningsklass: Länk (pdf)

Bedömningsprotokoll: Länk (pdf)

Ny tävlingsform, VISNINGSKLASS på SH:s sommarpremiering: Länk

Information om kvarts- och semifinaler för VISNINGSKLASS 2018: Klicka här för mer info

Här kan man läsa referatet från Visningsklassens final under Sweden International Horse Show 2018!