Visningsklass

Informationsbroschyr om bedömning och utförande av visningsklass: Länk (pdf)

Bedömningsprotokoll: Länk (pdf)

Ny tävlingsform, VISNINGSKLASS på SH:s sommarpremiering:Länk