Visningsklass

Informationsbroschyr om bedömning och utförande av visningsklass: Länk (pdf)

Bedömningsprotokoll: Länk (pdf)

Ny tävlingsform, VISNINGSKLASS på SH:s sommarpremiering:Länk

Information om kvarts- och semifinaler för VISNINGSKLASS: Klicka här för mer info

OBS! sista anmälningsdag är framflyttad, datumen vid anmälan gäller!

Internetanmälan