Nyhetsbrev 2 2018

Nu har vi publicerat nyhetsbrev 2 2018. Du hittar det här, liksom tidigare nyhetsbrev: Länk

Undersökningar av arbetsgivare och arbetstagare i hästnäringen

Inom ESF-projektet Kompetens i samverkan påbörjas inom kort två intervjuundersökningar. Dels av arbetsgivare med mer än två anställda i hela hästnäringen, dels av arbetstagare i hästnäringen (utom i trav då vi tidigare intervjuat travhästskötare). Projektet drivs av Hästnäringens Nationella Stiftelse tillsammans med flera andra hästorganisationer.

Förfrågan om deltagande skickas ut per sms ifrån det oberoende undersökningsföretaget Scandinavian Research. Om du accepterar att vara med blir du sedan uppringd, på tid som passar dig, för ett informellt, lättsamt samtal. Du behöver inte ha några speciella åsikter eller vara ”påläst” inför samtalet – vi är intresserade av vad du tycker om ditt jobb generellt.

Som tack för ditt deltagande får du 350 kronor i presentkort som går att lösa in hos flertalet stora butikskedjor och du deltar helt anonymt (deltagares namn lämnas inte ut).

Du får gärna anmäla intresse att vara med genom att svara till ullrica.belin@scandresearch.se  - vänligen ange ditt namn samt vad du arbetar med. (Begränsat antal platser – ”först till kvarn” gäller.)

Kontaktperson:

Sara Westholm
Telefon: 070-527 20 18
Epost: sara.westholm@nshorse.se

Utbildningsdag 21 april - Avel - exteriör - brukbarhet

SCHA Avelsföreningen Kaspisk Häst anordnar i samarbete med SMHF Svenska Miniatyrhästföreningen, den 21 april 2018 en dag ledd av exteriördomaren Lennart Gustavsson.

Målsättningen med dagens utbildning är att man ska förstå sambandet mellan en god exteriör och ett funktionellt brukande.

Kursen kommer även att beröra det grundläggande i själva avelsarbetet och betydelsen av avelsvärdering. Det kommer att vara teori på förmiddagen, som följs av praktisk visning på eftermiddagen.

Utbildningsdagen är öppen för alla, ungdomar gratis!

Inbjudan: Länk (pdf)