Brukshästcentrum öppnar portarna

BRUKSHÄSTCENTRUM ÖPPNAR PORTARNA

Entreprenadtjänster med brukshäst förmedlas till landets kommuner genom Brukshästcentrum som oberoende part. Brukshästen ligger i tiden, idag efterfrågas tjänster som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt försvarbara.
Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) startade Brukshästcentrum i slutet av 2017 tillsammans med Brukshästorganisationernas samarbetskommité (Brunte) och riksanläggningen Wången. Inom Brukshästcentrum samlas många professionella brukshästentreprenörer i hela landet, beredda att utföra tjänster i kommunerna.

- Eftersom efterfrågan ökar på entreprenadtjänster utförda av brukshästar tog vi initiativet att förenkla och förstärka möjligheterna vid upphandling av denna typ av tjänster genom att samla kvalitetssäkrade entreprenörer inom Brukshästcentrum, berättar Stefan Johansson, vd på HNS.

Brukshästentreprenörerna erbjuder till exempel sopkörning, returpappershämtning, gräsklippning och krattning i parker men också skötsel av känsliga naturområden och effektiv tätortsnära skogsvård.

- Möjligheterna är stora för kommunerna och det skapar såväl stora miljömässiga som sociala mervärden, berättar Malinda Alriksson, Nationell samordnare på Brukshästcentrum. Vi har nu uppdaterat vår hemsida där det går att hitta tydliga expempel på dessa mervärden.

Informationen om Brukshästcentrum med utbudet av tjänster har nyligen gått ut till landets kommuner.

Fakta
Läs mer om Brukshästcentrum: www.wangen.se/brukshastcentrum 

För ytterligare information
Stefan Johanson, vd HNS
Telefon: 08-527 21 85  
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Malinda Alriksson, Nationell samordnare Brukshästcentrum
Telefon: 0640-174 18
E-post: malinda.alriksson@wangen.se

Övningskörning med häst - BRUNTE

Ta chansen att prova på att köra med häst!

Clinic/prova på-tillfälle á 2 timmar. Visning av tömkörning och brukskörning. Prova på att hålla i tömmarna själv. En hästentreprenör kommer till er rid-/travskola/4H-gård och visar upp och berättar om vad brukskörning är och vilken nytta ni kan ha av det.

Läs mer om projektet och vem du ska kontakta: Länk (pdf)

Övningskörning med häst för unga är ett projekt inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS). Satsningen finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)

Skitsmart - ett HNS-projekt om gödsel

HNS har ett pågående projekt under miljökommittén som heter Skitsmart vart huvudsyfte är att sprida kunskap och information om hästgödsel. Information som tas upp är bland annat;  lagar och regler, hantering, kvittblivingsalternativ, parasitbekämpning, miljö och hästhälsa kopplat till gödsel. Hästgödselfrågan har som ni säker vet blivit mer och mer aktuell i miljödiskussioner.  

Uppfödarna är givetvis en målgrupp för projektet och vi hoppas därför ni vill länka till vår sida i era kanaler så att informationen når uppfödarna. Vår mesta kommunikation går via Facebook.

https://www.facebook.com/skitsmart/