Ansöka om hästpass

För dig som ska ansöka om ett hästpass eller en tilläggsregistrering hos oss är det viktigt att tänka på följande innan du skickar in din ansökan: Länk

För följande raser gör vi hästpass och tilläggsregistreringar:

American curly
Amerikansk miniatyrhäst
Clydesdale
Dartmoorponny
Exmoor
Fellponny
Fjordhäst
Haflinger
Kaspisk häst
Kigermustang
Konik Polski
Rysk basjkir
Shagya-arab
Shire
Övriga hästdjur, t.ex. åsna och zebra

Vi gör även hästpass och tilläggsregistreringar för korsningar, hästar med okänd härstamning eller renrasiga hästar som saknar svensk registratur:

Häst med okänd härstamning
Häst med betäckningsrapport (korsningshäst)
Häst utan betäckningsrapport (korsningshäst)
Tilläggsregistrering för häst med utländskt pass

Viktigt att tänka på!

Avgifter
För ej kompletta ansökningar tar vi en avgift om 200 kr för varje gång vi begär in kompletterande uppgifter. Läs därför noga igenom vilka handlingar som behövs för en komplett ansökan. Är du osäker kontakta  oss innan du skickar din ansökan.

Alla avgifter faktureras. Fakturan skickas till den sökande, ska det vara en annan fakturamottagare än den sökande, ange dessa uppgifter tydligt i ansökan. Ditt ärende handläggs i turordning så snart fakturan är betald.

De ansökningar som inkommer och inte är kompletta kommer faktureras först när ärendet blivit komplett. Pass skickas till den sökande som ett rekommenderat brev. Avisering sker med fördel via SMS så glöm inte att ange ditt mobilnummer i ansökan.

Otillräcklig frankering
Tänk på frankera din försändelse korrekt enligt portotabell, vi löser inte ut otillräckligt frankerade försändelser eller försändelser skickade till fel postadress.

Hårprov
Hårprover för härstamningsverifiering skickas direkt till Husdjursgenetiska laboratoriet – kontaktuppgifter se deras webbsida. Kopia på resultatet skickas till oss via post eller mejl. Hårprover som inkommer hit i samband med chipmärkning arkiveras och skickas inte vidare till SLU.

Om det blivit fel
Då fel (stavfel eller uppgiftsfelaktigheter) i pass har gjorts av oss reklameras detta kostnadsfritt inom skälig tid från det att du mottagit passet. Du står för returkostnaden vid en reklamation.

Vid tillägg/ändring i passet, till exempel tillägg av härstamning, debiteras 500 kr plus porto. Observera att vi endast kan erbjuda detta för pass som SH utfärdat.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram