Avelsvärdering av sto

Du kan få ditt sto avelsvärderat genom att anmäla henne och visa henne på en avelsvärdering ("sommarpremiering"). 

Avelsvärdering kan ske baserat på stoets egna meriter eller på hennes avkommors meriter.

För postum höjning baserad på avkommors meriter ska stoet anmälas till sommarpremieringsplats och fastställd anmälningsavgift ska inbetalas till arrangören. Ägaren eller dennes representant närvarar vid sommarpremieringen och erhåller protokoll och rosett om stoet uppfyller kravet för avkommeprövning.

Tänk på att det är ett krav att stoet är avelsvärderat för att en eventuell riksstamboksföring ska kunna ske.

Generella bestämmelser gällande avelsvärdering finns i Plan och riktlinjer för stamboksförda hästar. Rasvisa krav framgår i respektive avelsprogam: Länk

Varukorg

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram