Avelsvärdering av ston 2019

19 juni, 2019

SH:s styrelse sammanträdde per telefon 2019-06-17 och kom fram till följande gällande avelsvärdering av ston (dvs. tilldelning av avelsvärdebokstäver) för de raser där SH är avelsorganisation:

Avelsvärdering

2019 blir ett övergångsår när det gäller avelsvärdering av ston. Detta innebär att möjligheten att ansöka om avelsvärdering via SH:s kansli kvarstår fram till 2019-12-31 för de raser där SH är avelsorganisation.

Ansökan sker med fördel i samband med ansökan om riksstamboksnummer och blanketten för avelsvärdering kommer att återpubliceras på SH:s hemsida.

Om man redan hunnit anmäla sig till en sommarpremiering och vill stryka sig p.g.a. dessa ändrade förutsättningar kontaktar man SH:s kansli, företrädesvis via mejl. Stryker man sin häst innan premieringstillfället kan vi återbetala anmälningsavgiften, meddela oss bank och kontonummer.

Från 2020 kan avelsvärdering endast ske på en sommarpremieringsplats enligt tidigare styrelsebeslut.

Domare

I Gräfsnäs är Helena Kättström inbokad som domare och hon har inte behörighet för alla SH:s raser. Om en häst av en ras som hon inte har behörighet att döma skulle anmälas ser SH till att en behörig domare finns på plats.

Ordlista

Nedanstående ordlista kommer också att publiceras på SH:s hemsida eftersom vi märker att det ibland är oklart vad de olika begreppen innebär:

Utställning – en tävling i exteriör där dagsskick, puts och uppvisning kan påverka resultatet. Exteriörbedömning sker utifrån rasstandarden. Utställningar anordnas oftast av rasföreningar och häst/ponnyavelsföreningar.

Avelsvärdering – en bedömning av hästens avelsvärde utifrån exteriör, härstamning, brukbarhet och avkommor om sådana finns. Bedömningen görs mot rasstandard och fastställt reglemente. En avelsvärdering för ston kallas sommarpremiering. Dessa sker på ett 30-tal platser runt om i landet under juli till september.

Avelsvärderingsgrundande arrangemang – en utställning med en domare behörig för rasen och vars resultat kan tillgodoräknas som en merit vid en avelsvärdering.

Riksstambokföring – i förekommande fall en del i stamboken där häst som uppfyllt minimikrav vid en avelsvärdering förs in för att tydliggöra att den är avelsvärderad. Vanligen tilldelas ett riksstamboksnummer som anges efter hästens namn.

Varukorg

SH på Instagram

© 2016-2020 Svenska Hästavelsförbundet. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram