Att visa häst

  1. Ställ dig framför hästen och ta tygeln i vardera handen.
  2. Ställ upp hästen (ej för nära domaren) med sidan mitt för domaren så att denne kan se hästens samtliga fyra ben (öppna sidan mot domaren). Kroppstyngden ska vara jämnt fördelad på alla fyra ben. Korrigering får göras antingen framåt eller bakåt för att få hästen att ställa upp sig korrekt.
  3. När domaren fortsätter till hästens andra sida återgår du till platsen framför hästen och ställer om hästen så att domaren får se hästen med den ”öppna” sidan även från detta håll.
  4. Då domaren kommenderar skritt ska hästen föras i skritt med din högra hand, men med tygellängden i vänster hand. Föraren ska gå vid bogen på hästens vänstra sida. Skritten ska vara energisk. Låt hästen sänka huvudet och gå avslappnad i friskt tempo.

Film om hur du visar häst vid hand:

Tänk på:

  • Avsaktning görs alltid före vändning och vändning sker alltid åt höger med visaren på vänster sida om hästen.
  • Vid trav samlas tyglarna i höger hand. Tänk på att du måste kunna följa med din häst i trav och inte hindra den.
  • Träna hästen så att den kan gå på rakt spår samt göra halt och förbli stilla. Måste spö användas ska detta göras med försiktighet, eftersom hästen annars lätt går på två spår. Det är tillåtet att ha egen piskförare.
  • När hästen visas på ring - håll avståndet till framförvarande häst så att du inte blir sparkad.
  • Visarens klädsel ska vara ändamålsenlig och prydlig. Vanligt förekommande är ljusa byxor, mörk överdel och skor lämpliga att springa i. Trätofflor och ridstövlar är inte lämpliga vid visning av häst vid hand.
  • Du bör använda hjälm!

Om du inte vill visa själv? Här kan du hitta visare!

BIS_Elein

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram