Kataloger för sommarpremieringar 2020

Katalogerna för sommarpremieringarna publiceras löpande.

 

På grund av rådande förhållanden gällande Corona (covid-19) har vi ett annat upplägg för sommarpremieringarna. Detta ställer särskilda krav på både arrangörer, anläggning, funktionärer och hästägare.
Vid varje premieringstillfälle har vi ett maxantal på 45 anmälda hästar. Ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år) kommer att rangeras. Övriga hästar rangeras inte.
Premieringsdagen kommer läggas upp i block med högst 15 hästar i varje block och max 45 hästar/dag. Andra blocket får inte anlända förrän det första blocket har lämnat platsen. Detta innebär uppehåll mellan varje block på ca 1,5 timme. Varje block kommer att ha fasta hålltider. Se information om tider i katalogen.

Anläggningen kommer att stängas av för obehöriga/publik.

Endast 2 personer/anmäld häst (eventuella barn inräknat) får komma in på premieringsområdet. De två personerna som hör till samma häst ska komma i samlad trupp.

Du ska utan dröjsmål lämna platsen så snart du är klar för dagen.

Känner du dig sjuk med symtom som t.ex. snuva, hosta, feber, halsont, muskel- och ledvärk, illamående och/eller huvudvärk ska du stanna hemma, detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus och tvätta händerna noga med tvål och vatten!

Premieringen kan, av olika anledningar, komma att ställas in med mycket kort varsel.