Kataloger för sommarpremieringar 2021

Katalogerna för sommarpremieringarna publiceras löpande.

Information om sommarpremieringarna 2021 med anledning av Corona (covid-19).

Uppdaterat 2021-03-24

På grund av rådande förhållanden gällande Corona (covid-19) har vi ett annat upplägg för sommarpremieringarna. Detta ställer särskilda krav på både arrangörer, anläggning, funktionärer och hästägare.

I år håller vi alla klasser öppna. Vid varje premieringstillfälle har vi ett maxantal på 60 anmälda hästar uppdelat i block om max 15 hästar.

Ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år) samt ston som ska stambokföras kommer ha förtur. Vid överskridet maxantal (60 st) förbehåller sig SH rätten att avgöra vilka hästar som ska flyttas till annan premieringsplats. En eventuell flytt sker i samråd med hästägaren.
Ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år) kommer att rangeras. Övriga hästar rangeras inte.

Premieringsdagen kommer läggas upp i block med högst 15 hästar i varje block. Detta innebär uppehåll mellan varje block. Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar. Se information om tider i katalogen.

Endast 2 personer/anmäld häst (eventuella barn inräknat) får komma in på premieringsområdet. De två personerna som hör till samma häst ska komma i samlad trupp.

Anläggningen kommer att stängas av för obehöriga/publik.

Du ska utan dröjsmål lämna platsen så snart du är klar för dagen.

Känner du dig sjuk med symtom som t.ex. snuva, hosta, feber, halsont, muskel- och ledvärk, illamående och/eller huvudvärk ska du stanna hemma, detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus och tvätta händerna noga med tvål och vatten!

Premieringen kan komma att ställas in med mycket kort varsel.

Varukorg

SH på Instagram

© 2016-2020 Svenska Hästavelsförbundet. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram