Propositioner och anmälan

Datum och platser

Observera att sommarpremieringar även arrangeras av andra organisationer. Markerat med färg i filen för datum och platser.

Sommarpremieringar 2020 (Uppdaterad 27/1. Nya datum för Norra Ljunga och Nottebäck): Länk

Arrangörer

Det finns fyra olika arrangörer för sommarpremieringarna i Sverige.
Om ni har frågor om sommarpremieringarna ber vi er kontakta respektive arrangör.

Arrangör

Hemsida

Proposition

Svenska Hästavelsförbundet   Se nedan
Hushållningssällskapet Västra Hemsida Proposition
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten Hemsida Proposition
Norra Älvsborgs Hästavelsförening Hemsida Proposition

 

Information till hästägare: Länk (pdf)

 

Anmälan

Hur anmäler jag min häst?: Länk (pdf)

 

Propositioner

Tänk på att noggrant läsa igenom propositionen innan du anmäler din häst!
Där framgår det, bland annat, vilken klass din häst ska anmälas i, sista anmälningsdag/betaldag och vem som är domare.

Propositioner publiceras och anmälan öppnar i början av Maj för de platser Svenska Hästavelsförbundet arrangerar.

Internetanmälan

Anmälan sker med fördel via internet: Länk

För varje häst som du anmäler genereras ett referensnummer i sista steget. Skriv upp det numret och ange det vid betalning av anmälningsavgiften. Tänk på att din anmälan inte är godkänd för än anmälningsavgiften inkommit. Sista betalningsdag framgår av propositionen.

 

Anmälan via post

Anmälningsblankett: Länk

Ange hästens namn, registreringsnummer och visningsplats vid betalning av anmälningsavgiften.

Tänk på att din anmälan inte är godkänd för än anmälningsavgiften inkommit. Sista betalningsdag framgår av propositionen.