Treårstester och kvalitetsbedömningar

SH arrangerar inte 3-årstest eller kvalitetsbedömningar.
Arrangör av 3-årstest och kvalitetsbedömning ska i första hand meddela sitt arrangemang till SPAF.

Om internetanmälan önskas ska arrangören skicka in blanketten för anmälan om arrangemang till SH: Länk (pdf)