Utställningar

Utställning anordnad av avelsorganisation

Utställning som anordnas av rasens avelsorganisation (AO) kan vara avelsvärderingsgrundande om AO beslutat om detta. Internetanmälan kan användas om AO har tecknat avtal med SH.
Anmäl arrangemanget till oss genom att sända in denna blankett: Länk (pdf)

Utställning med flera deltagande raser

Föreningar som inte är egna AO men som planerar att anordna evenemang med en eller flera deltagande raser ska meddela detta till SH. Använd denna blankett: Länk (pdf)

Om anmälan inkommit i rätt tid kontaktar vi AO för de deltagande raserna och frågar om arrangemanget är avelsvärderingsgrundande eller inte. En samlad förfrågan sker endast till de AO som avtalat med oss om denna tjänst.

På blanketten finns möjlighet att välja om man vill ha internetanmälan via Blå basen. Enbart raser med kryssrutor på blanketten kan anmälas via internet. Övriga raser som deltar anmäler enligt arrangörens anvisningar. Om internetanmälan använts kan man ta fram katalogunderlag i word-format direkt ur Blå basen för de anmälda hästarna.

Ansökningsdatum

Om arrangemanget äger rum mellan 1 april och 30 september aktuellt år -> ansökan ska vara insänd senast 15 februari

Om arrangemanget äger rum 1 oktober till 31 mars nästkommande år -> ansökan ska vara insänd senast 1 augusti

I de fall ansökan inkommer efter ovanstående datum, eller inte alls, är det upp till varje arrangör att kontakta aktuella AO för att efterfråga statusen på arrangemanget.

Resultatrapportering

Resultaten från utställning ska rapporteras in till Blå basen av arrangören så fort som möjligt, eller senast en månad efter att utställningen har ägt rum.

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram