Besök en sommarpremiering

Vilka platser och datum som gäller finner du här, länk. Läs gärna mer om vad en sommarpremiering är här nedan. Vilka hästar som är anmälda till respektive sommarpremiering kan du se i katalogen.

Vad är en sommarpremiering

På en sommarpremiering bedöms hästen av en erfaren och kunnig exteriördomare, en så kallad premieringsförrättare. Beroende på hästens ålder kan bruksprov utföras för att visa att den är välhanterad och har ett bra lynne. Ett bruksprov är ett rid- eller körprov beroende på hästens ras.

Hästen bedöms exteriört både på en utställning och på en sommarpremiering. Skillnaden mellan utställning och sommarpremiering är att på en sommarpremiering tas även hänsyn till hästens härstamning och avelsvärde.

Syftet med sommarpremieringar är att främja kvaliteten och utvecklingen av svensk hästavel.

Aktiviteter som kan utföras vid sommarpremiering är följande:

 • Exteriörbedömning
 • Enkelt bruksprov (rid- eller körprov)
 • Körprov för 1- och 2-åriga ston och valacker
 • Frivilligt körprov, FKP, för 3-åriga ston och valacker
 • Prov för körbarhetsintyg, KBI
 • Sundhetskontroll av sedan tidigare godkänd hingst (se respektive ras hingstreglemente)
 • Avelsvärdering och /eller avkommebedömning
 • Mätning (t.ex. mankhöjd)
 • Visningsklass för visare upp till och med 26 år
 • Exteriörbeskrivning (hästar i raskod 00, 10, 60, 70 & 75)

Hästens exteriör bedöms genom fem bedömningspunkter, där domaren ger betyg mellan 1-10 för varje:

 • Typ (hur rastypisk hästen är)
 • Huvud, hals, bål och kors (hur korrekt hästens huvud, hals och bål är)
 • Extremiteter samt rörelsernas korrekthet (hur korrekta ben hästen har samt hur korrekt den rör sig)
 • Rörelsemekanik i skritt (gångartsbedömning)
 • Rörelsemekanik i trav (gångartsbedömning)

Ston, beroende på ålder, tilldelas kvalitetsklass och/eller avelsvärdesklass. Föl, unghästar och valacker tilldelas endast kvalitetsklass.

Kvalitetsklass tilldelas enligt följande uppnådda exteriörpoäng (maxpoäng är 50):

 • Klass I – 38-50 poäng
 • Klass II – 35-37 poäng
 • Klass III – 30-34 poäng

Treåriga ston (för vissa raser gäller 4 år) som tilldelats 40 poäng eller mer tilldelas Avelsdiplom som är en särskilt fin utmärkelse.

Sommarpremieringar är en tradition med anor från år 1874 och utgör en viktig del i det svenska avelsvärderingssystemet.

Hästar till salu på sommarpremiering

På vår salusajt Svehästar kan du se vilka hästar som är anmälda till sommarpremiering som också är till salu. Du hittar sammanställningen av saluhästar på denna sidan på svehastar.se

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram