Den nya djurhälsoförordningen

11 februari, 2021

Den 21 april träder en ny djurhälsoförordning i kraft, Animal Health Law (AHL), vilket beslutats av EU. Det främsta syftet är att förbättra djurhälsan och fokus ligger på åtgärder som ska förhindra utbrott av olika sjukdomar. Många regler i AHL har funnits tidigare men vissa nya djurslag börjar omfattas av reglerna.

Jordbruksverket (SJV) arbetar för fullt med att anpassa svensk lagstiftning efter den nya förordningen och ett antal föreskrifter har lämnats på remiss. SH är representerade i den referensgrupp som samordnas av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och som kommer att lämna in remissvar från hästnäringen på de aktuella remisserna. Därefter tar SJV beslut om formuleringarna i de nya lagtexterna.

Det vi vet redan nu kommer införas och blir en stor förändring för den som håller häst, kallad aktör i lagstiftningen, är att hästanläggningar ska vara registrerade hos jordbruksverket. Likaså ska hästarna ”folkbokföras” på den anläggning där hästen normalt sett hålls. Om hästen flyttar till en annan anläggning och ska vistas där i minst 30 dagar ska den person som driver den nya anläggningen registrera att hästen befinner sig där. Jordbruksverket har tagit fram en e-tjänst för att dessa uppgifter ska kunna registreras.

Vidare kommer det att bli krav på att den häst som chipmärks från 21 april ska märkas med ett godkänt chip som har svensk landskod. Jordbruksverket ansvarar för att godkänna chiptillverkare och kommer att tillhandahålla en lista över vilka chip som är godkända att använda för märkning av häst.

Jordbruksverket har samlat information om AHL på sin sida och uppdaterar när ny information finns tillgänglig. Håll koll på sidan och sprid att den finns till era medlemmar: https://jordbruksverket.se/AHL

Vi förväntar oss att Jordbruksverket allt eftersom regelverken blir beslutade kommer att publicera tolkningar och vägledningar.

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram