Hästpass

För dig som ska ansöka om ett hästpass eller en tilläggsregistrering hos SH är det viktigt att tänka på följande innan du skickar in din ansökan: Länk

För följande raser erbjuder vi utfärdande av hästpass och tilläggsregistrering:

American curly
Amerikansk miniatyrhäst
Clydesdale
Dartmoorponny
Exmoorponny
Fjordhäst
Haflinger
Irish Cob
Kaspisk häst
Kigermustang
Rysk basjkir
Shagya-arab
Shire
Övriga hästdjur, t.ex. åsna och zebra

Vi erbjuder också utfärdande av hästpass och tilläggsregistrering för korsningar, hästar med okänd härstamning eller renrasiga hästar som saknar svensk registratur:

Häst med okänd härstamning
Häst med betäckningsrapport
Häst utan betäckningsrapport
Tilläggsregistrering för häst med utländskt pass

Viktigt att tänka på för dig som ska ansöka om pass och tilläggsregistrering

Alla ansökningar som inkommer eller blir kompletta från 1 februari 2019 kommer att faktureras. Fakturan kommer att skickas till den sökande. Ditt ärende handläggs i turordning så snart avgiften är betald.

De ansökningar som inkommer och inte är kompletta kommer faktureras först när ärendet blivit komplett. Pass skickas till den sökande som ett rekommenderat brev. Avisering sker med fördel via SMS så glöm inte att ange ditt mobilnummer i ansökan.

För inkomna ansökningar som inte är kompletta tar SH en avgift om 200 kr för varje gång SH behöver begära in kompletterande handlingar. Läs därför noga igenom vilka handlingar som behöver bifogas för att ansökan ska vara komplett. Är du osäker ta kontakt med oss innan du skickar din ansökan.

Hårprover för härstamningsverifiering skickas direkt till Husdjursgenetiska laboratoriet - kontaktuppgifter se deras webbsida. Kopia på resultatet skickas till SH via post eller mejl. Hårprover som inkommer till SH i samband med chipmärkning arkiveras och skickas inte vidare till SLU.

Då fel (stavfel eller uppgiftsfelaktigheter) i pass har gjorts av SH reklameras detta kostnadsfritt inom skälig tid från det att du mottagit passet. Om felet beror på att inskickade handlingar som legat till grund för passet varit felaktiga är kostnaden för denna rättning 500 kr plus postens portoavgifter. Du står för returkostnaden vid en reklamation.

Vid tillägg/ändring i ett utfärdat pass till exempel tillägg av härstamning, debiteras 500 kr plus postens portoavgifter. Observera att SH endast kan erbjuda detta för pass som SH utfärdat.

Hästar som får pass efter de tidsgränser som anges i förordningen tas ur livsmedelskedjan redan vid tillverkning av hästpasset. Tänk därför på att ansöka om hästpasset i god tid, dvs. inom 6 månader från födelsen eller senast 31 december födelseåret, beroende på vilket som inträffar sist.

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram