Ägarbyte

Fyll i blanketten som heter "Ägarbevis" eller "Ägaruppgifter" och skicka den i original till oss. Denna blankett utfärdades av oss i samband med det senaste ägarbytet.

Blanketten ska vara undertecknad av köpare och säljare. Om hästen ägs av flera personer ska alla delägare skriva under.

Hästpasset ska i normalfallet INTE skickas in utan det ska alltid följa med hästen. Undantag gäller hingst som ännu inte är omregistrerad till valack. Vid vilka tillfällen passet måste skickas in för uppdatering hittar du här: Länk

Borttappad ägarhandling

Om du inte är den registrerade ägaren och ägarhandlingen saknas, skickar du in följande:

Betalning av ägarbyte

Ett ägarbyte kostar 310 kr och kostnaden faktureras den nya ägaren. Anger du en mejladress i ansökan skickas fakturan via e-post. Ägarbytet sker först när fakturan är betald. En ny ägarblankett utfärdas och skickas med post till den nya ägaren.

Om du har en fjordhäst

Ansökan om ägarbyte för fjordhästar skickas till SH:s kansli. Mer information om vilka underlag för ägarbytet som ska skickas till oss finner du på föreningens hemsida: Länk

Om du har en haflinger eller åsna

Har du en haflinger eller en åsna där ägaruppgifterna tidigare endast förts in i direkt  i passet och något ägarintyg inte finns utfärdat, skickar du en kopia på ditt köpekontrakt och vår ansökningsblankett för registrering av ägarbyte. På ansökningsblanketten fyller du i hästens och dina uppgifter samt kryssar rutan "Jag önskar registrera ägare till hästen". En ägarbytesblankett utfärdas och nästa gång hästen byter ägare använder man denna blankett för ägarbytet.

Tänk på detta

Vi tar extra betalt av dig om din ansökan inte är komplett från början. Det innebär att du får betala 200 kronor för varje gång vi behöver begära komplettering från dig.

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram