Rysk basjkir

Här finner du vilka handlingar som skickas till oss för att ansöka om pass till en rysk basjkir samt information om hur du gör för att registrera en importerad basjkir i den svenska stamboken.

Hästpass

 1. Ansökningsblankett i original: Länk
 2. Betäckningsrapport i original korrekt rapporterad till SH
 3. Signalementsbeskrivning i original utfärdat av en av SH godkänd ID-kontrollant.
 4. Chipmärkningsrapport i original inklusive förslutet kuvert med tagel samt eventuella lösa streckkoder.
 5. Åldersintyg enligt tänder om hästen inte är signalementsbeskriven och chipmärkt vid sidan av modern under födelseåret. Detta intyg ska vara utfärdat av legitimerad veterinär.

Uppfödar- och ägaruppgifter

Om du som ansöker om hästpasset är registrerad ägare till hästens mor i vår hästdatabas blir du per automatik uppfödare och ägare. Därför är det viktigt att eventuellt ägarbyte på stoet är gjort innan fölet föds. I de fall det finns ett fodervärdsavtal – eller liknande avtal – måste du skicka med en kopia av avtalet. Ett sådant avtal ska vara daterat och underskrivet av stoägaren och det ska tydligt framgå vilken person som har uppfödar- och äganderätten till fölet.

Härstamningskontroll med DNA

Om fölet inte är signalementsbeskrivet och chipmärkt vid sidan av modern under sitt födelseår men där betäckningen är korrekt rapporterad krävs härstamningskontroll mot modern.

Om betäckningen inte är korrekt rapporterad krävs härstamningskontroll med DNA mot far och mor.

Priser

Ansökan med korrekt betäckningsrapport inkommen under hästens födelseår: 1152 kr. Postens portoavgifter tillkommer.

Övriga ansökningar: 1502 kr. Postens portoavgifter tillkommer.

I passpriset ingår en avgift för de tilläggstjänster som Svenska basjkirhästföreningen tecknat med oss. I avtalspaketet ingår: betäckningsrapportering och registrering/utförande av hästpass i Blå Basen, avelsvärdering av hingstar och sommarpremieringar för ston och unghästar, möjlighet att via Blå Basen internetanmäla till evenemang, exempelvis sommarpremiering samt registrering av resultat i Blå Basen.

Registrering av importerad häst

 1. Ansökningsblankett i original: Länk
 2. Pass i original Tänk på att skicka passet i ett rekommenderat brev
 3. Identitetskontroll. Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar när handlingarna är oss tillhanda och ska vara gjord i Sverige. Av SH godkända ID-kontrollanter eller veterinärer är behöriga att göra denna kontroll.
 4. Ägande se nedan

Hur du styrker vem som äger hästen

Du kan styrka att du äger hästen genom något av nedanstående alternativ:

 • Du som ansöker står som ägare i passet alternativt på ett separat ägarintyg. Ägaruppgiften ska vara verifierad av en utländsk avelsorganisation.
 • Kopia på köpekontraktet/köpekvittot. På kontraktet/kvittot ska det finnas uppgift om säljare, köpare, hästens namn och försäljningsdag (köpesumman kan strykas).
 • Alternativt ägarintyg om köpekontrakt saknas: Länk

Om flera personer ska vara registrerade ägare behöver en företrädare anges.

Pris

1152 kr. Postens portoavgifter tillkommer.

I passpriset ingår en avgift för de tilläggstjänster som Svenska basjkirhästföreningen tecknat med oss. I avtalspaketet ingår: betäckningsrapportering och registrering/utförande av hästpass i Blå Basen, avelsvärdering av hingstar och sommarpremieringar för ston och unghästar, möjlighet att via Blå Basen internetanmäla till evenemang, exempelvis sommarpremiering samt registrering av resultat i Blå Basen.

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram