Du som är ID-kontrollant

Vi ber er att läsa nedanstående information grundligt! Arbetet ni utför är mycket viktigt och om felaktigheter sker så drabbar det framförallt hästägaren som kommer behöva komplettera den ansökan som ärendet berör.

Chipmärkning

Rutiner för chipmärkning finns beskrivna i pärmen till blocket med chipmärkningsrapporter. Från och med 2009-07-01 är det obligatoriskt med chipmärkning för alla hästar som ska få hästpass. Varm- och kallblodiga travhästar chipmärks från 2013. Mer information om chipmärkning för travhästar kan du få från Svensk Travsport

Det är obligatoriskt med svensk landskod för alla hästar som chipmärks från 21 april 2021. Chip som injiceras måste då börja på 752. Några andra chip är inte tillåtna att användas!
Jordbruksverket tillhandahåller en lista över vilka chip som är godkända att använda vid märkning av häst. Länk

Du som ID-kontrollant måste därför se till att du från 21 april 2021 endast använder av Jordbruksverket godkända chip med svensk landskod.

En rapport om chipmärkning ska alltid fyllas i samband med injicering av microchip!

På äldre hästar skanna alltid av hästen noga för att undersöka om den redan är märkt. Tänk på att chip kan flytta sig, undersök därför hela främre delen av hästen. Utländska hästar kan ha chippet på den högra sidan eller i nackbandet. Om ett chip hittas notera numret på t.ex. signalementsbeskrivningen. Förutom att notera chipnumret gör gärna en kommentar om att chippet är avläst.

Är hästen sedan tidigare chipmärkt ska ett nytt chip inte injiceras! Det är viktigt med en stark och snabb läsare men läs ändå av hästen noga och långsamt, så att man inte missar ett redan injicerat microchip.

Hårprov i samband med chipmärkning
Endast hårprov som ska skickas till SLU för DNA-analys ska förpackas enligt SLU:s instruktioner.
För häst som inte ska DNA-testas så ska hårprov för arkivering tas i samband med chipmärkningen. Detta hårprov ska läggas i ett kuvert som klistras igen.

Signalementsbeskrivningsblock

Från 1/1 2016 är inte äldre versioner av signalementsblocken godkända att använda vid identifiering av hästdjur. SH säljer block som uppfyller de krav som gäller enligt nuvarande EU-hästpassförordning. Dessa block beställer du via butiken på vår hemsida.

Observera att underskrift, datering och stämpel sker längst ned på den nya blanketten!

Rätt färg på pennan
I passförordningen är det tydligt formulerat att vita tecken ska markeras med röd penna, större vita fält streckas. Virvlar ska markeras med svart penna. I alla pass som utfärdas från 1/1-2016 är signalementssidan utskriven i färg.

Id-kontroll för tilläggsregistrering

En häst som ska tilläggsregistreras hos SH ska id-kontrolleras mot sitt hästpass. Kontrollera med berörd avelsorganisation vad som gäller för den aktuella rasen! Om hästen är chipmärkt läses chippet av och kontrolleras mot chipnumret i passet.  I annat fall kontrolleras hästens signalement mot det som finns infört i passet.

Att kontrollen har skett noteras med fördel i hästens pass på sida ofta benämnd ”identification control” eller liknande. Underskrift, datering och stämpel ska fyllas i. Tänk på att tydligt skriva vilket datum ID-kontrollen är utförd då flera organisationer har tidsbegränsningar i hur gammal kontrollen får vara vid tilläggsregistrering. Om id-kontrollen inte förs in i passet ska en signalementsbeskrivning göras där det avlästa chipnumret och hästens signalement noteras.

Identifierad vid moderns sida – vad innebär det?

Om chipmärkning och signalementsbeskrivning sker av föl vid sidan av modern skriv alltid upp moderns namn och registreringsnummer/UELN! Kryssa i rutan (ja/nej) på signalementsblanketten så att det tydligt framgår om kontrollen skett vid moderns sida eller inte.
Organisationen som utfärdar passet till fölet avgör om moderns härstamning kan komma med i passet eller om ytterligare underlag som DNA-verifiering krävs.

Tänk på att bara för att moderns härstamning är okänd innebär det inte att modern är okänd så länge fölet går kvar vid hennes sida.

Om identifieringen sker vid moderns sida är det viktigt att du som id-kontrollant kontrollerar stoets identitet. Detta görs genom avläsning av stoets microchip och jämförelse mot chipnummer i hennes pass. I de fall stoet inte är chipmärkt ska hennes identitet kontrolleras mot signalementet.

Be att få se betäckningsrapporten. Hingsthållare ska rapportera alla genomförda betäckningar. Ange faderns namn och registreringsnummer samt betäckningsrapportens nummer på signalementsbeskrivningen. Datum då signalementsbeskrivningen är utförd samt underskrift och stämpel av id-kontrollanten ska alltid finnas och görs längst ned på signalementsblankettens sida.

DNA-typning

Be hästägaren kontrollera med sin avelsorganisation om DNA-test ska göras innan registreringen.

Hästar med okänd härstamning behöver inte DNA-typas eller härstamningsverifieras. Det hårprov som tas i samband med chipmärkningen arkiveras tillsammans med övriga passhandlingar.

DNA-typning och härstamningsverifiering krävs i följande fall för de raser som SH registrerar:

  • Det är ett krav för den aktuella rasen
  • Fölet är signalementsbeskrivet vid sidan av modern men betäckningsrapport finns inte. Härstamningsverifiering mot fadern kan göras för att få med full härstamning vid registreringen.
  • Betäckningen är korrekt rapporterad men fölet är inte identifierat vid sidan av modern under sitt födelseår. Härstamningsverifiering med DNA mot modern och en åldersbestämmelse enligt tänder utfört av en veterinär kan ge full härstamning vid registreringen tillsammans med betäckningsrapporten.
  • Betäckningsrapport finns inte och hästen är inte signalementsbeskriven vid sidan av modern. Härstamningsverifiering kan göras mot fader och moder, eller mot enbart en av föräldrarna för att få med härstamning vid registreringen.

Observera att hårprover som ska analyseras alltid skickas direkt till Husdjursgenetiska laboratoriet såvida inte rasens avelsorganisation säger annat.
SH vidarebefordrar inga hårprover för analys. Beställaren ser till att SH får tillgång till analysresultatet om vi ska utfärda hästpasset.

Hårprov för analys ska monteras enligt anvisningar från Husdjursgenetiska laboratoriet. Husdjursgenetiska laboratoriet kontaktas på telefon 018-672 804 alternativt via http://www.slu.se/hgenlab

Alla dessa färger

Hästens grundfärg ska alltid anges om den går att identifiera, exempelvis rödskäck eller brunskäck.  Enbart skäck ska inte anges. För hästar som är avblekbara skimlar ska födelsefärgen anges om den kan bestämmas t.ex. skimmel, född svart. För hästar som är konstantskimlar anges t.ex. rödskimmel eller svartskimmel.

Observera att färgbenämningar som bork, albino eller gulblack inte längre används. Korrekta benämningar är gulbrun, blåögd gräddvit och ljusbrunblack eller vitblack (möjligen gulbrunblack) om den blacka hästen också har ett gult anlag.

Information för id-kontrollanter gällande hur blanketten signalementsbeskrivning ska fyllas i finns i pärmen till blocket med blanketter. Var noggrann med hur vita fält ska fyllas i och tänk på att virvlar och chipets placering ska markeras och beskrivas i ord!

Frågor?

Om du har frågor eller om något är oklart vid id-kontroll är du välkommen att kontakta oss via någon av följande vägar: Länk

Varukorg

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram