Uppdatera uppgifter i pass

Passet i original skickas in till oss tillsammans med ansökningsblanketten. Om hästen blivit chipmärkt ska även chipmärkningsrapport och förslutet kuvert med tagel skickas in.