Uppdatera uppgifter i pass

Vid kastrering

Veterinären noterar på sidan 5 i passet att hästen blivit kastrerad. Du kan ta en bild på hela sidan i passet och mejla till oss, hästens UELN måste framgå av bilden.
Om veterinären inte signerat i passet kan du skicka t.ex. journalutdrag. Tänk på att hästens korrekta identitet, t.ex. chip- eller UELN-nummer måste framgå av journalutdraget.

Om du önskar att passet ska uppdateras och stämplas av oss i samband med ändring av ovanstående uppgift måste passet i original skickas in till oss tillsammans med ansökningsblanketten.
Om du önskar ny ägarhandling i samband med uppdatering av uppgifter om hästen kryssa i det på ansökningsblanketten.

Medicinering som inte tillåter slakt för livsmedelskonsumtion

Veterinären noterar på sidan för livsmedelsstatus i hästpasset. Du kan ta en bild på hela sidan i passet och mejla till oss, hästens UELN måste framgå av bilden.

Om du önskar att passet ska uppdateras och stämplas av oss i samband med ändring av ovanstående uppgift måste passet i original skickas in till oss tillsammans med ansökningsblanketten.
Om du önskar ny ägarhandling i samband med uppdatering av uppgifter om hästen kryssa i det på ansökningsblanketten.

Chipmärkning

Om hästen sedan innan saknat chipmärkning och nu blivit märkt ska chipmärkningsrapport och förslutet kuvert med tagel skickas in.

Ändrat signalement

Om hästens signalement behöver kompletteras eller ändras till exempel korrigering av
färg ska en av SH godkänd ID-kontrollant notera ändringen eller kompletteringen i
Avsnitt 1 del C. En bild på hela sidan där även hästens UELN framgår skickas via e-post till SH:s kansli. Hästens identitet ska kontrolleras genom t.ex. chipavläsning.

Om passet saknar denna sida ska en signalementsbeskrivningsblankett i
stället fyllas i och skickas in i original.
Hästens identitet ska kontrolleras genom t.ex. chipavläsning.

Om du önskar att passet ska uppdateras och stämplas av oss i samband med ändring av signalementet måste passet i original skickas in till oss tillsammans med ansökningsblanketten.
Om du önskar ny ägarhandling i samband med uppdatering av uppgifter om hästen kryssa i det på ansökningsblanketten.

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram