Innovationsdag för unga i hästsporten

6 december, 2017

SAVE THE DATE – Unga bjuds in till Solvalla och Margaretas innovationsdag för unga i hästsporten* tisdagen den 13 mars 2018. I ett steg att stärka ungdomar ska Svensk Travsport årligen, tillsammans med hela hästnäringen och Handelshögskolan i Stockholm, anordna en innovationsdag för unga hästintresserade med syfte att ge dem ett ökat intresse för innovation och entreprenörskap samt få ökad kunskap och insikt om vad de kan åstadkomma med innovation inom sitt intresseområde – hästen.

Detta vill vi göra genom att ge unga kunskap och inspiration och visa på förebilder – unga såväl som äldre – inom teknik och entreprenörskapsområdet. Vi hoppas att vi med den här dagen dels kan stötta och uppmuntra unga att se möjligheterna till en karriär inom hästnäringen, men också fungera som en brygga och stöd för den som vill ta steget till att bli entreprenör och innovatör.

*Margareta Wallenius-Kleberg är en av travsportens allra främsta ambassadörer och på hennes 80-årsdag hyllades hon av Svensk Travsport, ATG och Hästnäringens Nationella Stiftelse, genom att man i hennes namn ska anordna en innovationsdag för unga i hästnäringen. Med Margareta Wallenius-Kleberg som beskyddare ska dagen stötta, inspirera och uppmuntra ungdomar att se möjligheterna till en karriär inom hästnäringen och fungera som en brygga för dem som vill ta steget till att bli entreprenör och innovatör.

Mer information kommer under januari!

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram