Inställd jubileumsutställning

Restriktioner är införda av regeringen gällande onödiga resor och folksamlingar över 50 personer. Det finns i dagsläget ingen bestämd tidsgräns för dessa restriktioner.
SH har därför, i samråd med våra deltagande föreningar, beslutat att ställa in jubileumsutställningen.
Vi hoppas att ni alla har förståelse för detta och att ni stöttar era föreningar i dessa svåra tider. För de raser som hade tänkt genomföra sin riksutställning ber vi er kontakta respektive förening för mer information.
De hästägare som har anmält sin häst kontaktas av SH via mejl.