Anna Duse, vet.

Madeleine Ansén, vet

Christina Hoyle, vet

Camilla Anger, vet

Brita Berg, dssk

Stina Nilsson, vet

Mats Olofsson

Maria Eriksson, vet

Helene Svahn

Hillevi Zerne