Johan Öhrmalm, vet.

Thomas Englund, vet.

Birgitta Gralén, vet

Pia Nissen

Rita Palmelund, vet

Karoline Birkeland, vet

Mads Pårup Nielsen, vet

Anna-Jennie Lyngsmark, vet.

Karolina Hagebring vet

Åsa Ledel