Josefin Sandelius, vet.

Sara Andersson, vet.

Birgitta Persson

Johan Pettersson

Eva Samelius

Cecilia Kallander

Jessica Göransson

Caroline Ångström, vet

Mats Lilja-Ambuhm, leg vet

Emma Faring, vet.