Hanna Hartelius, vet.

Linn Thrana, leg dss

Karin Jonsson, vet.

Jessika Fahlander, vet

Chong Lama Sherpa, vet

Ahmad Al- Rikabi, vet

Anders Avenäs, vet

Knut-Erik Eriksson

Ulf Söderkvist

Tina Eriksson